LASTEST NEWS

15 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 15 ต.ค. 2564กศจ.นครราชสีมา ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 นครราชสีมา รอบที่ 2/2564 15 ต.ค. 2564กศจ.อุบลราชธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู อุบลราชธานี รอบที่ 2/2564 15 ต.ค. 2564กศจ.กาฬสินธุ์ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู กาฬสินธุ์ รอบ 2/2564 15 ต.ค. 2564กศจ.อุทัยธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุทัยธานี รอบที่ 2/2564 15 ต.ค. 2564กศจ.พัทลุง ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 พัทลุง รอบที่ 2/2564 15 ต.ค. 2564กศจ.ชัยภูมิ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ชัยภูมิ รอบที่ 2/2564 15 ต.ค. 2564กศจ.แพร่ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 แพร่ รอบที่ 2/2564 15 ต.ค. 2564กศจ.สกลนคร ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สกลนคร รอบที่ 2/2564 15 ต.ค. 2564ตารางสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2564 วันที่ 11-12 ธันวาคม 2564

ธุรการโรงเรียน อายุงาน 4 ปี เตรียมเฮ กศจ.เตรียมสอบบรรจุครู กรณีพิเศษ (ระดับปฏิบัติงาน) สมัคร 23-29 พ.ย.2563

  • 28 ต.ค. 2563 เวลา 19:45 น.
  • 58,811 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
ธุรการโรงเรียน อายุงาน 4 ปี เตรียมเฮ กศจ.เตรียมสอบบรรจุครู กรณีพิเศษ (ระดับปฏิบัติงาน) สมัคร 23-29 พ.ย.2563
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ธุรการโรงเรียน อายุงาน 4 ปี เตรียมเฮ กศจ.เตรียมสอบบรรจุครู กรณีพิเศษ (ระดับปฏิบัติงาน) สมัคร 23-29 พ.ย.2563
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.


    ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 22 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กําหนดปฏิทินการดําเนินการคัดเลือก ให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทราบแล้ว นั้น
    เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กําหนดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดทําคู่มือการดําเนินการคัดเลือกฯ ดังกล่าว สําหรับให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินการคัดเลือกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
 สํานักพัฒนาระบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ตุลาคม 2563
ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
   เป็นไปที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 22 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    1) ปัจุบันเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับลักษณะงานของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ในหน่วยงานการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างหรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ซึ่งเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้
    ทั้งนี้ เงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา ให้หมายถึง เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาและนำไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกำหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
   2) มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
   3) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตรงตามมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
   4) มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครรับการคัดเลือกไม่น้อยกว่าสี่ปี

    หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา ขอให้หารือ ก.ค.ศ.โดยตรง และรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ไฟล์แนบ

  1.เรียน ศึกษาธิการจังหวัด
  2.เรียน ผอ.สพท
  3.ว22 คู่มือ

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^