LASTEST NEWS

26 ต.ค. 2564ด่วนที่สุด ให้โรงเรียนรายงานสถานสถานการณ์ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนฯ ภายใน 26 ต.ค.นี้ 26 ต.ค. 2564กรมอนามัย มีหนังสือขอความร่วมมือ สถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่สีแดงเข้ม และสีแดง ประเมินตนเองก่อนเปิดภาคเรียน 26 ต.ค. 2564กศจ.สระแก้ว ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สระแก้ว รอบที่ 2/2564 26 ต.ค. 2564ธ.ก.ส.ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน  ปีบัญชี 2564 จำนวน 150 อัตรา สมัครออนไลน์ 26 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 26 ต.ค. 2564กศจ.สตูล ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สตูล รอบที่ 2/2564 26 ต.ค. 2564กศจ.สมุทรสาคร ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สมุทรสาคร รอบที่ 2/2564 26 ต.ค. 2564กศจ.ลำปาง ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู ลำปาง รอบที่ 2/2564 26 ต.ค. 2564สพฐ.ไม่ยึดจังหวัดเป็นฐานเปิดเรียน On Site รร.ไหนพร้อม เปิดได้เลย 26 ต.ค. 2564ดาวน์โหลด! ตัวอย่างแผนเปิดเรียน ON-SITE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยโรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.โคราช เขต 7

ธนาคาร ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร สมัครออนไลน์บัดนี้-22 พฤศจิกายน 2563

  • 22 ต.ค. 2563 เวลา 15:14 น.
  • 25,160 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
ธนาคาร ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร สมัครออนไลน์บัดนี้-22 พฤศจิกายน 2563
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ธนาคาร ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร สมัครออนไลน์บัดนี้-22 พฤศจิกายน 2563
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร
ปฏิบัติงานประจำ ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร สังกัด กลุ่มงานธุรกิจการค้าต่างประเทศ ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ

โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งผู้บริหารทีม 10 ประจำฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินการธนาคาร การปริวรรตเงินตราและเงินโอนต่างประเทศ และธุรกิจการค้าต่างประเทศให้ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยรวมทั้งกฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของฝ่าย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
 3.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านการเงิน บริหารการเงิน การจัดการการเงินการเงินการธนาคาร การเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.3 มีความรู้ความสามารถ ด้านเศรษฐกิจ การเงินการธนาคาร ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ หากได้รับใบประกาศนียบัตร/ใบรับรอง (Certificate) เช่น CDCS (Certified
Documentary Credit Specialist) หรือ CSDG (Certificate for Specialists in Demand Guarantees)จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 3.4 มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน และติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดีหากมีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 477 หรือ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 53 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ กรณีไม่มีผลทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เบื้องต้นก่อน และหากมีความสามารถในการใช้ภาษาจีนกลางด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3.5 ต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ อาทิ การค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) การโอนเงินระหว่างประเทศ
(Remittance) หรือประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี(ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานหรือเอกสารการผ่านงานประกอบ เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานดังกล่าวจริง)
 3.6 มีทักษะในการบริหารจัดการงานและบุคลากร มีความซื่อสัตย์มีคุณธรรม จริยธรรมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถติดต่อประสานงานกับบริษัทคู่ค้า ธนาคาร หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่กำกับดูแล อาทิธปท. เป็นต้น
 3.7 สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 5-7 วัน ต่อครั้ง
 3.8 มีความรู้ทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ระบบการปฏิบัติการ การจัดการฐานข้อมูล และมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
 3.9 จะต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีเว้นแต่จะได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงกว่า
 3.10 หากมีประสบการณ์การใช้งานระบบ SWIFT การควบคุม ดูแล และมีความรู้เกี่ยวกับการUpgrade ระบบ SWIFT เช่น การลง Patch version, การปรับเปลี่ยน Message Standard Release หรือการปรับเปลี่ยน SWIFT format จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

4. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
4.1 มีสัญชาติไทย
4.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
4.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคมไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
4.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
4.6 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
4.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
 4.8 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
4.9 ไม่เคยถูกไล่ออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
4.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
4.11 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน

5. การสมัคร
 5.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลของตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
 5.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ฝากประวัติการสมัครงานไว้กับระบบคลังข้อมูลผู้สมัคร ธ.ก.ส. (ผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” เป็นตำแหน่งบริหารทีม 10 ประจำ ฝกธ. เท่านั้น ส่วนผู้ที่ฝากประวัติใหม่ การบันทึกข้อมูลให้ผู้สมัครเลือก “สายงานที่สนใจ” ตำแหน่งผู้บริหารทีม 10 ประจำ ฝกธ. เพียงตำแหน่งเดียว ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารจะพิจารณาข้อมูลจากระบบการรับสมัครดังกล่าว จนถึงวันที่22 พฤศจิกายน 2563

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8334-6

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^