LASTEST NEWS

10 ส.ค. 2563สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 17-25 สิงหาคม 2563 10 ส.ค. 2563เชียงใหม่ ให้จังหวัดอื่นใช้บัญชีครูผู้ช่วย 53 อัตรา 10 ส.ค. 2563กศจ.กรุงเทพ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 23 วิชาเอก 207 อัตรา - รายงานตัว 17 สิงหาคม 2563 09 ส.ค. 2563โรงเรียนสังกัดสพฐ. เปิดสอบพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 161 อัตรา 08 ส.ค. 2563กศจ.ชัยภูมิ เฮ! กศจ.หนองคาย ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย 13 อัตรา 08 ส.ค. 2563ยอดสมัครสอบครูผู้ช่วย 1.5แสน สาขาปฐมวัยสุดฮิตมากที่สุด 2หมื่น 08 ส.ค. 2563ตอบข้อซักถาม การแต่งกายของผู้เข้าสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 08 ส.ค. 2563สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ สมัคร 17-23 ส.ค.2563 08 ส.ค. 2563ด่วนมาก! ที่ ศธ 04009/ว 4264, 4265 การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูฯ ปี 2563 08 ส.ค. 2563เร่ง "สมศ."ตั้งประธานบอร์ดคนใหม่  สะสางภารกิจทั้งเก่าและใหม่

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน สมัคร 11-20 มิถุนายน 2563 (มีบ้านพักครูให้ในโรงเรียน)

  • 13 มิ.ย. 2563 เวลา 23:00 น.
  • 1,760 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน สมัคร 11-20 มิถุนายน 2563 (มีบ้านพักครูให้ในโรงเรียน)
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน สมัคร 11-20 มิถุนายน 2563 (มีบ้านพักครูให้ในโรงเรียน)
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียด
1.1 ตำแหน่งครูจ้างสอนชั่วคราว สาขาวิชาเอก ภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
1.2 อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท / เดือน และเงินประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด
1.3 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
1.3.1 ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
1.3.2 ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.4 สวัสดิการ ได้แก่ มีบ้านพักให้ในโรงเรียน ฯลฯ

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนดสำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนดหรือหนังสือรับรอง คุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร ว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวิชาเอก ภาษาจีน
2.2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

3. หลักฐานเอกสารการรับสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับ สมัคร) จำนวน 3 รูป
(2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มี วุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับ สมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(3) บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
(5) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
(6) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว -ชื่อสกุลพร้อมถ่ายสำเนาจำนวน 1 ฉบับ


4. การรับสมัคร
รับสมัครระหว่างวันที่ 11-20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
4.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
4.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
4.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่ง ผู้สมัครสอบอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ คัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น


ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^