LASTEST NEWS

19 เม.ย. 2562กศจ.นครพนม เรียกบรรจุครผู้ช่วย 42 อัตรา - รายงานตัว 1 พ.ค.2562 19 เม.ย. 2562โรงเรียนอนุบาลลานสัก รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา มีหรือไม่มีวุฒิครูก็ได้ สมัครบัดนี้-30เม.ย.62 19 เม.ย. 2562"หมอธี"สั่งรวบรวมคำสั่งคสช.เกี่ยวกับศธ.ให้รัฐบาลตรวจ 19 เม.ย. 2562ค้านเร่งคลอดพ.ร.ก.การศึกษาแห่งชาติ 19 เม.ย. 2562กศจ.บุรีรัมย์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 2 อัตรา (แทนผู้สละสิทธิ์) - รายงานตัว 25 เม.ย.62 19 เม.ย. 2562โอกาสมีงานทำมาแล้ว! กสถ.เปิดรับขรก.ส่วนท้องถิ่น 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา 19 เม.ย. 2562มาแล้ว! สพฐ.จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม 19 เม.ย. 2562โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง 27 อัตรา 19 เม.ย. 2562ข่าวดี! กศจ.อุบลราชธานี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 128 อัตรา - รายงานตัว 3 พ.ค.2562 18 เม.ย. 2562ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่จะเปิดสอบท้องถิ่น 2562 (รอยืนยันประกาศอีกครั้ง 22 เม.ย.62)

ข่าวดี! ม.ราชภัฏศรีสะเกษ เปิดรับสมัครเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รับทั้งกรณีกลุ่มบุคคลทั่วไปและกลุ่มครูผู้สอน

  • 03 เม.ย. 2562 เวลา 17:45 น.
  • 16,919 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
ข่าวดี! ม.ราชภัฏศรีสะเกษ เปิดรับสมัครเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รับทั้งกรณีกลุ่มบุคคลทั่วไปและกลุ่มครูผู้สอน
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ข่าวดี! ม.ราชภัฏศรีสะเกษ เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รับทั้งกรณีกลุ่มบุคคลทั่วไปและกลุ่มครูผู้สอน
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) และได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว จากสำนักงานเลขาธิการครุสภา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อพัฒนาผู้ที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภากำหนด

ธิการบดี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จากบุคคลที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครและคัดเลือกดังนี้

1. หลักสูตรที่เปิดรับ (ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ ระยะเวลา 3 ภาคการศึกษาปกติ)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
Graduate Diploma (Teaching Profession)

2. ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดยใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ภาคการศึกษา

3. จำนวนที่เปิดรับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 180 คน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณารับในลักษณะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มบุคคลทั่วไป ครูผู้สอน (สัญญาจ้าง) และสาขาวิชา ในอัตราที่เหมาะสมเพื่อโอกาสและเกิดความเป็นธรรมของผู้เข้าสอบ
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
4.1 กรณีกลุ่มบุคคลทั่วไป
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาใดๆ ที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ และไม่ใช่สาขาวิชาทางด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์
2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือเป็นโรคอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อันเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพครู
3. มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี และมีความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู

4.2 กรณีกลุ่มครูผู้สอน (สัญญาจ้าง)
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาใดๆ ที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ และไม่ใช่สาขาวิชาทางด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์
2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือเป็นโรคอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อันเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพครู
3. มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี และมีความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู
4. เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยมีสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่รับสมัคร โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และคำสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบัน ที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ


5. การจำหน่ายใบสมัครและการรับสมัคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จะดำเนินการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น. โดยสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกข้อมูลใบสมัครพร้อม ติดรูปถ่ายให้ครบถ้วนเรียบร้อยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ ตามที่กำหนด ค่าใบสมัคร ราคาชุดละ 200 บาท ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 (อาคารครุศาสตร์) พร้อมชาระค่าสมัคร จำนวน 500 บาท ณ งานคลัง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารตึก 9 ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

หมายเหตุ : หลักฐานการสมัครหรือมหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครของหลักสูตรแล้ว พบว่าข้อมูลและเอกสารเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนตามข้อกาหนด ผู้สมัครยินดีให้มหาวิทยาลัยตัดสิทธิ์การสมัครโดยไม่มีเงื่อนไข

ข้อมูลการติดต่อ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โทร. 081-760-7270

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด :: ไฟล์แนบ
 
Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^