LASTEST NEWS

24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 4 ระดับ สอบผ่าน 75% รับเกียรติบัตรทันที 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา เเละวันเข้าพรรษา 15 ข้อ ทำผ่าน 80% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564ศธ.ชง 4 มาตรการ เยียวยา ลดค่าใช้จ่าย นักเรียน ผู้ปกครอง 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564" ทำผ่านเกณฑ์ 75% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ "รู้รักษ์ภาษาไทย รู้ใช้อย่างถูกต้อง" ทำผ่านเกณฑ์ 80% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564ดร.รัชชัยย์ ฯ เสนอ ศธ ปรับลดหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 23 ก.ค. 2564ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม 23 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 23 ก.ค. 2564สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครู 82 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 22 ก.ค. 2564รร.เอกชนก็น่าเห็นใจ "ปลัดศธ." ชี้ผปค.ค้างค่าเทอมอื้อ รร.ต้องแบกเงินเดือนครูทุกเดือน

ห้องสอบครูผู้ช่วย

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
แนวข้อสอบ เอกบริหารธุรกิจ สพฐ แนวข้อสอบ เอกบริหารธุรกิจ สพฐ

โดย namlovebanker เมื่อ 11 พ.ย. 2559 เวลา 17:35 น.

1,014 0    
แนวข้อสอบเอกภาษาอังกฤษ สพฐ แนวข้อสอบเอกภาษาอังกฤษ สพฐ

โดย namlovebanker เมื่อ 11 พ.ย. 2559 เวลา 17:33 น.

1,193 0    
แนวข้อสอบ เอกวิทยาศาสตร์ สพฐ แนวข้อสอบ เอกวิทยาศาสตร์ สพฐ

โดย namlovebanker เมื่อ 11 พ.ย. 2559 เวลา 17:32 น.

1,061 0    
แนวข้อสอบ เอกคหกรรม สพฐ แนวข้อสอบ เอกคหกรรม สพฐ

โดย namlovebanker เมื่อ 11 พ.ย. 2559 เวลา 17:31 น.

2,747 0    
แนวข้อสอบ  เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา สพฐ แนวข้อสอบ เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา สพฐ

โดย namlovebanker เมื่อ 11 พ.ย. 2559 เวลา 17:29 น.

2,421 0    
แนวข้อสอบ เอกบัญชีการเงิน สพฐ แนวข้อสอบ เอกบัญชีการเงิน สพฐ

โดย namlovebanker เมื่อ 11 พ.ย. 2559 เวลา 17:28 น.

1,170 0    
แนวข้อสอบ  เอกจิตวิทยา สพฐ แนวข้อสอบ เอกจิตวิทยา สพฐ

โดย namlovebanker เมื่อ 11 พ.ย. 2559 เวลา 17:26 น.

943 0    
แนวข้อสอบ เอกโสตทัศนศึกษา สพฐ แนวข้อสอบ เอกโสตทัศนศึกษา สพฐ

โดย namlovebanker เมื่อ 11 พ.ย. 2559 เวลา 17:26 น.

1,304 0    
แนวข้อสอบ เอกดุริยางค์ศิลป์ สพฐ แนวข้อสอบ เอกดุริยางค์ศิลป์ สพฐ

โดย namlovebanker เมื่อ 11 พ.ย. 2559 เวลา 17:24 น.

858 0    
แนวข้อสอบ เอกศิลปศึกษา สพฐ แนวข้อสอบ เอกศิลปศึกษา สพฐ

โดย namlovebanker เมื่อ 11 พ.ย. 2559 เวลา 17:23 น.

829 0    
แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ข. กรุงเทพมหานคร แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ข. กรุงเทพมหานคร

โดย namlovebanker เมื่อ 11 พ.ย. 2559 เวลา 17:16 น.

710 0    
++PDF++แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกชีววิทยา ++PDF++แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกชีววิทยา

โดย namlovebanker เมื่อ 11 พ.ย. 2559 เวลา 16:48 น.

1,033 0    
++PDF++  ครูผู้ช่วย ภาค ก. กรุงเทพมหานคร ++PDF++ ครูผู้ช่วย ภาค ก. กรุงเทพมหานคร

โดย namlovebanker เมื่อ 11 พ.ย. 2559 เวลา 17:05 น.

774 0    
++PDF++นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศน ++PDF++นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศน

โดย namlovebanker เมื่อ 11 พ.ย. 2559 เวลา 17:03 น.

885 0    
++PDF++  แนวข้อสอบ ครูท้องถิ่น เอกคณิตศาสตร์   อ่านต่อได้ที่: ht ++PDF++ แนวข้อสอบ ครูท้องถิ่น เอกคณิตศาสตร์ อ่านต่อได้ที่: ht

โดย namlovebanker เมื่อ 11 พ.ย. 2559 เวลา 17:02 น.

742 0    
++PDF++ แนวข้อสอบ ครูท้องถิ่น เอกดนตรี ++PDF++ แนวข้อสอบ ครูท้องถิ่น เอกดนตรี

โดย namlovebanker เมื่อ 11 พ.ย. 2559 เวลา 17:01 น.

785 0    
++PDF++  #แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน. ++PDF++ #แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.

โดย namlovebanker เมื่อ 11 พ.ย. 2559 เวลา 16:56 น.

1,763 0    
++PDF++  แนวข้อสอบครู กศน. ++PDF++ แนวข้อสอบครู กศน.

โดย namlovebanker เมื่อ 11 พ.ย. 2559 เวลา 16:53 น.

1,412 0    
++PDF++  แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกสังคมศาสตร์   อ่านต่อได้ที่: ht ++PDF++ แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกสังคมศาสตร์ อ่านต่อได้ที่: ht

โดย namlovebanker เมื่อ 11 พ.ย. 2559 เวลา 16:51 น.

815 0    
++PDF++ แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกปฐมวัย ฉบับเต็ม ++PDF++ แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกปฐมวัย ฉบับเต็ม

โดย namlovebanker เมื่อ 11 พ.ย. 2559 เวลา 16:50 น.

808 0    
^