LASTEST NEWS

16 ก.ย. 2564สภาฯรื้อคำสั่ง คสช. !!! คืนอำนาจบรรจุแต่งตั้งให้เขตพื้นที่ 16 ก.ย. 2564ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารสำรวจ-สรุป-แสดงความประสงค์-แบบคัดกรอง การฉีดวัคซีนนักเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ 16 ก.ย. 2564ด่วน‼ เชียงใหม่อนุญาต 40 สถานศึกษา เปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-Site) 15 ก.ย. 2564พุธเช้า ข่าว สพฐ. รายการพิเศษ "ชี้แจง ทำความเข้าใจ การฉีดวัคซีนและการทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง" 14 ก.ย. 2564ศธ.ดีเดย์ฉีดเข็มแรกนักเรียน 4 ต.ค.นี้ เร่งสร้างความเข้าใจผู้ปกครอง เพียงเซ็นยินยอมก่อนฉีด ไม่ได้บังคับ 14 ก.ย. 2564โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง รับสมัครครู 18 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่ 11 ตำแหน่ง สมัครบัดนี้-17 ก.ย.2564 14 ก.ย. 2564กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เงินเยียวยานักเรียน-ผู้ปกครอง 2,000.- บาท 14 ก.ย. 2564ผลโพลชัด !!! ประชาชนอยากให้ รร.เปิดเรียนมากที่สุด 14 ก.ย. 2564"ประเสริฐ" ลาออกรองเลขาฯ สกสค. ปัญหาสุขภาพ "ธนพร" ยันไร้ความขัดแย้ง 14 ก.ย. 2564สมศ. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 อัตรา สมัครบัดนี้-30 ก.ย.2564

เปิดสอบแล้ว”” กรมกิจการเด็กและเยาวชน 4 – 8 กรกฎาคม 2559

usericon

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ประกอบด้วยเนื้อหาตามประกาศสอบ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน http://www.jobthaid.com/?p=3958ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ส่วนภูมิภาค

1. นักพัฒนาสังคม

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนสตร์

สมัครได้ที่ : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ 391 ถ.ทุ่งศรีเมือง ช.ทองเจืออุทิศ อ.เมือง จ.กาฬสิน 4600 โทร. 0 4381 2456

2. พนักงานบริการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

สมัครได้ที่ : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ 391 ถ.ทุ่งศรีเมือง ซ.ทองเจืออุทิศ อ.เมือง จ.กาฬสิน 4600 โทร. 0 4381 2456

3. นักพัฒนาสังคม

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

สมัครได้ที่ : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชีนงใหม่ 63/3 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.ริม จ.เชียงใหม่

4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมัครได้ที่ : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน 271 ม.7 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทร. 0 5468 2060 – 3

5. นักสังคมสงเคราะห์

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

สมัครได้ที่ : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร 98/2 ม.3 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร. 0 5699 0392 – 3

6. นักพัฒนาสังคม

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

สมัครได้ที่ : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี 40 ม.3 ต.ช่อสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 0 3240 1780

7. นักพัฒนาสังคม

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

สมัครได้ที่ : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 3/96 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 0 7621 3315, 0 7621 8165

8. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน การบัญชี การธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด หรือเลขานุการ

สมัครได้ที่ : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง 318 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทร. 0 3868 4895 – 6

9. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

สมัครได้ที่ : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง 990 ม.3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร. 0 7781 0347

10. พี่เลี้ยง

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

สมัครได้ที่ : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร 9/14 ม.1 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 0 3443 2522

11. นักพัฒนาสังคม

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

สมัครได้ที่ : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี 437/5 ถ.มิตรภาพ ต. ปากเพรียว อ. เมือง จ. สระบุรี 18000 โทร. 0 3635 1795 – 9

12. นักพัฒนาสังคม

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

สมัครได้ที่ : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ 127/1 ม.11 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 0 4451 5018

13. พนักงานบริการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

สมัครได้ที่ : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย 199 ม.10 ถ.ค่ายบกหวาน ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100 โทร. 0 4209 5091

14. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาการเงิน

สมัครได้ที่ : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย 199 ม.10 ถ.ค่ายบกหวาน ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100 โทร. 0 4209 5091

15. นักสังคมสงเคราะห์

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

สมัครได้ที่ : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย 199 ม.10 ถ.ค่ายบกหวาน ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100 โทร. 0 4209 5091

16. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

สมัครได้ที่ : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง 80/1 ม.2 ซ.อ่างทองคำ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทร. 0 3561 1962

17. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

สมัครได้ที่ : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ 460 ม.19 ถ.ราชบูรณะ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร. 0 4551 1346 – 8

18. นักสังคมสงเคราะห์

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาสังคมสงเคราะห์

สมัครได้ที่ : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ 460 ม.19 ถ.ราชบูรณะ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร. 0 4551 1346 – 8

19. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน

สมัครได้ที่ : กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว 255 ตึกดรุณวิถี ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถ.ราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2306 8656, 0 2306 8902

20. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

สมัครได้ที่ : สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 2/40 ม.2 ต.รังสิต – นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทร. 0 2577 1172, 0 2577 2347

21. พี่เลี้ยง

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน

สมัครได้ที่ : สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 255 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2354 7484 – 5

22. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี

สมัครได้ที่ : สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง 61 ม.3 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร. 0 3824 1373

23. พนักงานบริการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

สมัครได้ที่ : สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช 2/1 ม.2 ถ.รังสิต – นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทร. 0 2557 1267

24. เจ้าหน้าที่ธุรการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี

สมัครได้ที่ : สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี 186 ม.6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร. 0 7346 0131

25. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

สมัครได้ที่ : สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี 186 ม.6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร. 0 7346 0131

26. ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

สมัครได้ที่ : ชั้น 3 สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด 2/2 ม.1 ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0 2583 8345 ต่อ 100

27. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

สมัครได้ที่ : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 63/3 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทร. 0 5312 1191, 0 5312 1163

28. พี่เลี้ยง

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

สมัครได้ที่ : สถานสงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ 203 ม.9 ถ.กสิกรรม ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร0 4561 1218

29. พนักงานบริการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

สมัครได้ที่ : สถานเพาะกล้าคุณธรรม 1/1 ม.1 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 โทร. 0 3451 0906

30. ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

สมัครได้ที่ : สถานเพาะกล้าคุณธรรม 1/1 ม.1 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 โทร. 0 3451 0906

31. พี่เลี้ยง

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

สมัครได้ที่ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทร. 0 5315 0153, 0 5315 0158

32. พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาสังคมสงเคราะห์หรือสาขาจิตวิทยา

สมัครได้ที่ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก อ.เมือง จ.นครนายก โทร. 0 3731 1480

33. นักพัฒนาเด็ก

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาปฐมวัย หรือสาขาการประถมศึกษา

สมัครได้ที่ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น 1 ต.คลองกระแซง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 0 3242 6091

34. พี่เลี้ยง

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

สมัครได้ที่ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โทร. 0 3650 7162

35. พี่เลี้ยง

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน

สมัครได้ที่ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถ.สุทธิภิรมย์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร. 0 2395 4136

36. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

สมัครได้ที่ : ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 255 อาคาร 60 ปี ชั้น 2 ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี จ.กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2306 8908การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2559ในวันและเวลาราชการ (ผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติ่ม : กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่วนภูมิภาคตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ส่วนกลาง

1. พนักงานธุรการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

2. เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือระบบสารสนเทศทางธุรกิจการรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานที่รับสมัคร ชั้น 1 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2559 ในวัยและเวลาราชการ (ผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม : กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่วนภูมิกลาง

———————————————————————————————–

จำหน่ายแนวข้อสอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ทุกตำแหน่ง

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

– ความรู้เกี่ยว-กับกรมกิจการเด็กและเยาวชน
– แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน
– การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รวมทุกอย่างที่ออกสอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับ- กรมกิจการเด็กและเยาวชน
2 แนวข้อสอบกรมกิจการเด็กและเยาวชน
3 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
4 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 แนวข้อสอบ Microsoft Excel จากสนามสอบจริง
7 แนวข้อสอบ Microsoft Word จากสนามสอบจริง
8 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
9 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูล
10 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
11 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
12 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมกิจการเด็กและเยาวชนแนวข้อสอบ นักจิตวิทยา กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รวมทุกอย่างที่ออกสอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับ- กรมกิจการเด็กและเยาวชน
2 แนวข้อสอบกรมกิจการเด็กและเยาวชน
3 จิตวิทยาการแนะแนว
4 แนวข้อสอบจิตวิทยาการแนะแนว
5 ความรู้เรื่องบุคลิกภาพ Personality
6 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กวัยรุ่น
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยา
9 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
10 แนวข้อสอบเรื่องจิตวิทยา
11 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
12 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมกิจการเด็กและเยาวชนแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รวมทุกอย่างที่ออกสอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับ- กรมกิจการเด็กและเยาวชน
2 แนวข้อสอบกรมกิจการเด็กและเยาวชน
3 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
4 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน
7 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
8 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน
9 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
10 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
12 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมกิจการเด็กและเยาวชน
13 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป

สนใจสั่งซื้อ โทร 098-4169482 Line : 0984169482

อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ
รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง
ติดตามข่าวการที่ http://www.jobthaid.com/

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 098-4169482 Line : 0984169482
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ราคา 399 บาท
ส่งเป็นหนังสือ +ทำเล่มต่อเล่ม อัพเดตล่าสุด ราคา 799 บาท รวมค่าส่ง ems

โปรดระวังพวกซื้อไปขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^