LASTEST NEWS

22 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป ค่าตอบแทน 6,000 บาท/เดือน (หกพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 23-26 ก.ค.2567 22 ก.ค. 2567ห้ามเลี้ยงปลาหมอคางดำ ฝ่าฝืนจำคุก 2 ปี หรือปรับ 2 ล้านบาท 22 ก.ค. 2567ไม่ต้องผ่านภาค ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดสอบพนักงานราชการ 77 อัตรา วุฒิม.6-ปริญญาตรี รับสมัคร ตั้งแต่ 25 ก.ค. - 1 ส.ค.2567 22 ก.ค. 2567บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 219 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ก.ค.2567 22 ก.ค. 2567สภากาชาดไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-6 (Internal Audit) วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 20,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 22 ก.ค. 2567สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา เงินเดือน 16,500 - 19,250 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567 22 ก.ค. 2567โรงเรียนระยองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ก.ค.2567 20 ก.ค. 2567สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 28 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567 20 ก.ค. 2567ถึงคิวปรับเงินเดือน “ขั้นต่ำ” รอบใหม่ เฉพาะ ขรก.ท้องถิ่นแรกบรรจุ จ่อใช้ 1 พ.ค. ปีหน้า “ป.ตรี” สตาร์ท 18,200 บาท 19 ก.ค. 2567(หมดบัญชี 4 วิชาเอก) สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 128 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

usericon

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง        รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
ด้วยการนิเทศภายในโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ปีการศึกษา 2564
ชื่อผู้ประเมิน     นางสาวรัชฎาพร สุดเสมา
ปีที่ประเมิน     ปีการศึกษา 2564

    การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการนิเทศภายในโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการประเมิน
แบบซิปป์ (CIPP Model) โดยมุ่งประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัย
การดำเนินโครงการ ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ ประชากรที่ใช้
ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จำนวน 5 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 3 คน ครูผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 101 คน นักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2,117 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้มา
โดยการใช้วิธีเจาะจง และการกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากการคำนวณโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้
เป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 สำหรับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการ ฉบับที่ 2 สำหรับครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการ ฉบับที่ 3 สำหรับนักเรียนที่เรียนจากครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย
การนิเทศภายในโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ปีการศึกษา 2564
    ผลการประเมิน พบว่า
    1. ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ผลการประเมินของคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐและความต้องการของโรงเรียนและชุมชน เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (¯x = 4.93, S.D.=0.06) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
    2. ด้านปัจจัยการดำเนินโครงการ (Input Evaluation) ผลการประเมิน พบว่า ความพร้อมด้านความสามารถ ความเพียงพอของจำนวนบุคลากร งบประมาณ คู่มือดำเนินโครงการ วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรม ความเหมาะสมของบุคลากร และระยะเวลาในการดำเนินการ เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (¯x = 4.92, S.D.=0.07) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
    3. ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ (Process Evaluation) ผลการประเมินของคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (¯x = 4.88, S.D.=0.10) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
    4. ด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ผลการประเมินความคิดเห็นของครูผู้เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการนิเทศภายในโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
ปีการศึกษา 2564 พบว่า ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเตรียมการสอนและการเขียนแผน
การจัดการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ด้านการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร พบว่า เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (¯x = 4.23, S.D.=0.36) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
    ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนจากครูผู้เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการนิเทศภายในโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ปีการศึกษา 2564 พบว่า ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อการสอน ด้านการวัดผลประเมินผล
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พบว่า เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(¯x = 3.71, S.D.=0.59) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^