LASTEST NEWS

31 ม.ค. 2566สช.ตั้งคณะทำงานดูแลตั๋วครู รร.เอกชน 31 ม.ค. 2566ศธ.จ่อปรับโครงสร้างเติมอัตราผู้บริหารให้โรงเรียนขนาดเล็ก 31 ม.ค. 2566ข่าวดี !! กศจ.เพชรบูรณ์ อนุมัติ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 7 อัตรา 31 ม.ค. 2566ข้อเท็จจริง "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น" หรือ B-license ถ้าสอบไม่ผ่าน จะต้องปรับเปลี่ยนไปทำหน้าที่อื่น 31 ม.ค. 2566“ตรีนุช” ถกบอร์ดคุรุสภาวางแผนทดสอบตั๋วครูไร้กระดาษ 31 ม.ค. 2566รวมลิงก์ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ปี 2565 จังหวัดน่าน ระดับม.ต้น-ม.ปลาย 31 ม.ค. 2566คุรุสภาเตรียมใช้ e-testing ทดสอบสมรรถนะครู 30 ม.ค. 2566ตารางสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบ Digital Testing ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. - 4 มี.ค.2566 30 ม.ค. 2566เช็กที่นี่ !! ลิงก์ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคอีสาน ปี 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 30 ม.ค. 2566สพม.สุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2566

การพัฒนาศักยภาพครูในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning

usericon

ชื่อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัด
        การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์
        นวัตกรรมของนักเรียนโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
        การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ผู้วิจัย        นายราเมศร์ รุ่งรวยศรี
ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ
        โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
        การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ปีที่วิจัย    2564

บทคัดย่อ

    ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาของครูในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 2) หาแนวทางการพัฒนาศักยภาพครูในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และ 3) ติดตามผลการพัฒนาศักยภาพครูในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย ประกอบด้วย ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย จำนวน 7 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 15 คน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ได้ดำเนินการ 2 วงรอบ ในแต่ละวงรอบ ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน การวางแผน (Planning) การปฏิบัติการ (Action) การสังเกตการณ์ (Observation) และการสะท้อนกลับ (Reflection) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบทดสอบก่อน-หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบวัดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม แบบบันทึกการนิเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพทำการวิเคราะห์เนื้อหา จัดหมวดหมู่ของเนื้อหา และนำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาวิเคราะห์
    ผลการวิจัย พบว่า
    1. สภาพและปัญหาของครูในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียนโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม พบว่า ครูไม่มีความมั่นใจ ขาดการพัฒนาตนเองในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน และขาดความเข้าใจในการส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมส่งผลให้ครูจัดการเรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
    2. แนวทางการพัฒนาครูในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน ในวงรอบที่ 1 ใช้แนวทางในการพัฒนา 3 แนวทาง 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 2) การนิเทศภายใน และในวงรอบที่ 2 ใช้การนิเทศแบบประชุมเชิงนิเทศ
    3.    การติดตามผลการพัฒนาครูในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน พบว่า ดำเนินการเป็น 2 วงรอบ ในวงรอบ ที่ 1 นั้น สามารถพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) ได้ แต่ยังพบว่า บางส่วนยังไม่เป็นที่พอใจ การดำเนินกิจกรรมบางอย่างไม่มีความเหมาะสม และเนื้อหาสาระไม่ต่อเนื่องกัน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ดำเนินการประชุมอีกครั้ง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ถึงจุดที่ยังบกพร่อง และเปิดโอกาสให้ทุกคนเสนอแนะถึงข้อที่ควรแก้ไข ที่จะนำไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นใช้การนิเทศภายในโดยการสังเกตและสอบถาม ผลปรากฏว่า ครูทั้ง 15 คน สามารถเขียนแผนและนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Rames_r24 28 ก.ย. 2565 เวลา 20:22 น. 0 141
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^