LASTEST NEWS

17 มิ.ย. 2564ศธ.บุรีรัมย์ย้ำ! หากพบครู-นร.ติดเชื้อโควิดให้สั่งปิด รร.ทันที เผยบุคลากรศึกษาฉีดวัคซีนแล้ว 60% 17 มิ.ย. 2564ยะลาพบโควิดอีก 35 ราย เจอครูติดเชื้อ สั่งปิด ร.ร.คณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา 3 วัน 17 มิ.ย. 2564คลัสเตอร์ใหม่ โรงเรียนพลาธิการทหารเรือ ติดเชื้อ 37 ราย 17 มิ.ย. 2564มหาสารคาม สั่งปิดโรงเรียนในเขตเทศบาล 14 วัน - เด็กนักเรียน ติดโควิด 9 คน 17 มิ.ย. 2564คลัสเตอร์งานบวช ลาม 2 โรงเรียน เด็กติดเชื้อ + 9 ตรวจหาโควิดวุ่น กลุ่ม นร.ประถม 17 มิ.ย. 2564พะเยาป่วน! คลัสเตอร์โควิดชาติพันธุ์โผล่ เจอติดเชื้อแล้ว 7 ราย-จ่อปิดโรงเรียน 2 อำเภอ 17 มิ.ย. 2564"เสมา1"ลุยปรับหลักสูตรขั้นพื้นฐานเพิ่มทักษะเด็กขั้นสูง 17 มิ.ย. 2564เปิดเรียนได้วันเดียว "พิษณุโลก" ปิด 6 โรงเรียนหลังผู้ปกครองติดโควิด 17 มิ.ย. 2564ประกาศปิด โรงเรียนกบินทร์วิทยา พบครูติดโควิด เผยเพิ่งฉีดวัคซีนแค่ 1 คน 17 มิ.ย. 2564"อัมพร" เผย ครู กทม. รับวัคซีนแล้ว 100%

การศึกษาความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา

usericon

ชื่องานวิจัย    : การศึกษาความพึงพอใจของ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา
     ที่มีต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อผู้วิจัย    : นายรุจิโรจน์ ดวงกลาง
สถานศึกษา     : วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
ปีที่ทำการวิจัย    : ๒๕๖๔

บทคัดย่อ
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น ๗ ด้าน ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ด้านงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ ด้านงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมทั่วไป ด้านการวัดและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา จำนวน ๔๗๘ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .๙๐ และคำถามปลายเปิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบค่าที (T-test) และค่า (F-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
     ผลการวิจัยพบว่า
        ๑. ความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง ๗ ด้าน โดยภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X-bar = ๔.๖๔, S.D. = ๐.๓๒) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมทั่วไป มีค่าเฉลี่ย (X-bar= ๔.๗๕, S.D. = ๐.๓๖) ด้านงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย (X-bar = ๔.๗๑, S.D. = ๐.๔๐) ด้านการวัดผลและประเมินผล มีค่าเฉลี่ย (X-bar = ๔.๖๖, S.D. = ๐.๔๕) ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ย (X-bar = ๔.๖๖, S.D. = ๐.๔๔) ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย (X-bar = ๔.๖๔, S.D. = ๐.๕๑) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย (X-bar = ๔.๖๒, S.D. = ๐.๔๖) และด้านงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีค่าเฉลี่ย (X-bar = ๔.๕๘, S.D. = ๐.๕๑)
        ๒. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของ การศึกษาความพึงพอใจของครู บุลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ที่มีต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการอาชีพ ชุมพวง ทั้ง ๗ ด้านประกอบด้วย ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ด้านงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ ด้านงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมทั่วไป และด้านการวัดและประเมินผล ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน และตำแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นในแต่ละด้านแตกต่างกันจึงทำให้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
rujiroj111 11 มิ.ย. 2564 เวลา 09:40 น. 0 22
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^