LASTEST NEWS

11 พ.ค. 2564ศธ.เคาะก.ย.นี้ได้ร่างหลักสูตรสมรรถนะฉบับสมบูรณ์ 11 พ.ค. 2564ประธานชมรมครู กทม.ออนไลน์ แจงเหตุผล ทำไมจึงคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับกฤษฎีกา 11 พ.ค. 2564ดาวน์โหลด!!! คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 11 พ.ค. 2564กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 206 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 19พ.ค. - 10มิ.ย.2564 11 พ.ค. 2564โควิดศธ.ยังติดเชื้อไม่หยุด! พบเพิ่มอีก 3 ราย ยอดพุ่ง 30 11 พ.ค. 2564ศธ.ส่งรายชื่อครูรายอำเภอ !!! ฉีดวัคซีนโควิดก่อนเปิดเทอม   11 พ.ค. 2564มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครเรียนป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครออนไลน์ 20 พ.ค. - 19 มิ.ย.2564 11 พ.ค. 2564ชัดเจนแล้วว่า..."คนเป็นครู...ต้องเรียนครู" เท่านั้น ติดตามประเด็นนับหน่วยกิตสอบครู ที่นี่ 11 พ.ค. 2564สพฐ.รับหมดงบจริงๆ แจ้งล่วงหน้า7เดือนเลิกจ้างครู 1,964ราย 11 พ.ค. 2564ศธ.ส่งชื่อครูกว่า 6 แสนคนฉีดวัคซีนก่อนเปิดเรียน 1 มิ.ย.

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมจริยธรรม New Normal

usericon

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมด้านพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในวิถีชีวิตความปกติใหม่ (New Normal) ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ จังหวัดชลบุรี

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมด้านพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในวิถีชีวิตความปกติใหม่ (New Normal) ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 2) พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมด้านพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในวิถีชีวิตความปกติใหม่ (New Normal) ของนักเรียน 3) ติดตาม ประเมินผลการพัฒนารูปแบบการมีส่วนด้านพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในวิถีชีวิตความปกติใหม่ (New Normal) 4) ติดตาม ผลลัพธ์ (Results of Implementation) ได้แก่ พฤติกรรม การปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม (Behavioral Outcome) ของนักเรียน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้ร่วมวิจัย (Research Participants) จํานวน 40 คน ประกอบด้วย ผู้วิจัยและผู้บริหารจํานวน 2 คน คณะครูจํานวน 23 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 15 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Data Providers) จํานวน 331 คน ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จํานวน 93 คน นักเรียนชั้นประมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 จํานวน 69 คน ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จํานวน 162 คน และครูประจําชั้นจํานวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นจํานวน 1 ฉบับ แบบสังเกตพฤติกรรมรายกลุ่มจํานวน 8 ฉบับ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครอง นักเรียน จํานวน 1 ฉบับ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน จํานวน 1 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.96 และ 0.98 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
        ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพและปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนจําแนกได้ 3 ประเด็น ดังนี้ (1.1) ขาดความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เมตตากรุณา และอ่อนน้อมถ่อมตน (1.2) ขาดวินัยและความรับผิดชอบ (1.3) ขาด ความประหยัด และไม่รู้จักใช้ทรัพยากรส่วนตัว และส่วนรวมให้คุ้มค่า 2) จากการสังเกต หลังจากการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมด้านพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในวิถีชีวิตความปกติใหม่ (New Normal) ของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีงามได้อย่างชัดเจน สามารถลดสภาพและปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ทั้ง 3 ประเด็นข้างต้นได้เป็นอย่างดี 3) ผู้ปกครองของนักเรียนมีความเห็นว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา 4) ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักเรียน หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนที่ดีขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ABSTRACT

        This was the participatory action research which conducted to develop the participatory behavioron morality and ethics in new normal life of students in Wat Pho Municipal School Chonburi Province. The objectives of this study were to 1) examine the status and problems about the moral and ethical behavior of students in Wat Pho Municipal School Chonburi Province 2) develop collaborative behavior on morality and ethics in new normal life of students in Wat Pho Municipal School Chonburi Province 3) follow up and evaluate the development of participatory behavior on morality and ethics in new normal life of students in Wat Pho Municipal School Chonburi Province 4) monitor the results of implementation which was behavioral outcome of the students in Wat Pho Municipal School Chonburi Province. The target were 40 research participants consisted of a researcher, an administrator, 23 teachers and 15 school committees. There were 331 data providers consisted of 93 students in grade 3 – 6 and 69 students in grade 7-9 including 162 parents of students who studied in grade 3 – 9 including 7 advisory teachers. The research tools were an opinion interview form, 8 grouping behavioral observation forms, a questionnaire for parents and a questionnaire for students. The data was analyzed by using percentage, mean and standard deviation.
The results were as follows 1) The status and problems about the moral and ethical behavior of students were divided for 3 issues which were (1.1) They lacked of generousness, compassion and humility such as ignoring respect, impoliteness, quarrel, sarcasm and lacking of generousness. (1.2) Lacking of discipline and responsibility were also found for example overdue attendance, ignoring respect to national anthem and ignoring participation in the morning activities or other activities in school. (1.3) They also ignored economy and using resources sustainably such as leaving the rubbish into the river or public places and never conserve the public resources. 2) As the observation after the collaborative behavior on morality and ethics in new normal life of students in Wat Pho Municipal School Chonburi Province was developed found that the students indicated the moral and ethical behavior including good values obviously which could decrease the problems about morality and ethics for 3 issues above mentioned effectively. 3) The parents revealed that the students had the better moral and ethical behavior after participation in the developing activities. 4) The result of students’ behavioral assessment after participated the activities found that they had the better behavior than before participation in the developing activities.
julong.r88 19 เม.ย. 2564 เวลา 10:54 น. 0 40
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^