LASTEST NEWS

28 พ.ค. 2565โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา 28 พ.ค. 2565สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 14-20 มิ.ย.2565 28 พ.ค. 2565กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิปวช. เงินเดือน 11,280 บาท 28 พ.ค. 2565สวพ.7 รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิม.3, ม.6, ปวช., ปวส., ป.ตรี เงินเดือน 10,430 บาท - 18,000.-บาท 28 พ.ค. 2565กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวส.) 4 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 28 พ.ค. 2565โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-10มิ.ย.2565 28 พ.ค. 2565รายชื่อ 31 จังหวัด เตรียมนำร่องถอดหน้ากากอนามัย ไม่อึดอัดแล้ว ที่ไหนบ้างเช็กเลย ! 28 พ.ค. 2565โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 28 พ.ค. 2565สพป.สระบุรี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เงินเดือน 18,000.-บาท 27 พ.ค. 2565กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท สมัคร 25 พ.ค.-15 มิ.ย.

การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลสำหรับ
    โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) สังกัดกองการศึกษา
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ขื่อผู้รายงาน    นายจำรูญ สายโท
หน่วยงานที่สังกัด    โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)
    สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ปีที่รายงาน    2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ หลักเพื่อพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดและแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบ ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้และประเมินรูปแบบ และขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงรูปแบบ กลุ่มที่ศึกษา ขั้นตอนที่1 ได้แก่ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) จำนวน 15 คน และครูโรงเรียนเทศบาลอำนาจ และครูโรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) ขั้นตอนที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบ โดยโรงเรียนเทศบาลเทศบาล 1 วัดเทพมงคล และขั้นตอนที่ 4 ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) จำนวน 15 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การสอบถาม การสังเกต และการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติบรรยาย และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า    
1. รูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประกอบด้วยโครงสร้างการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน ประกอบด้วย องค์ประกอบของการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ขั้นที่ 2 การดำเนินงานตามแผน ประกอบด้วย องค์ประกอบของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ขั้นตอนที่ 3 การติดตามตรวจสอบ ประกอบด้วย องค์ประกอบของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และขั้นตอนที่ 4 การทบทวน ประกอบด้วย องค์ประกอบของการทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบจากการสนทนากลุ่มพบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในรูปแบบ ผลการยืนยันของรูปแบบตามความคิดเห็นของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน พบว่า ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในเห็นด้วยตามประเด็นของรูปแบบในทุกประเด็น และผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของรูปแบบ พบว่า รูปแบบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่ารูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ มีความตรงเชิงโครงสร้างตามแนวคิดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
3. ผลการประเมินรูปแบบจากการนำไปทดลองใช้ พบว่า รูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลสำหรับ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับ มากที่สุดทุกประเด็น และมีความถูกต้องตามหลักการประกันคุณภาพภายใน
sakrapon 20 มี.ค. 2560 เวลา 10:03 น. 0 613
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^