LASTEST NEWS

16 ต.ค. 2564โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา - สมัคร 15 - 26 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ - สมัคร 18 - 22 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนวัดลำดวน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย หรือวิชาเอกอื่น ๆ - สมัคร 14 - 27 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนวังประจบวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา - สมัคร 16 - 27 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 16 ต.ค. 2564กศจ.ระยอง ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ระยอง รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564กศจ.บุรีรัมย์ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 บุรีรัมย์ รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564กศจ.พิษณุโลก ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 พิษณุโลก รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564กศจ.ลพบุรี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ลพบุรี รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนปวกควน รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา สมัครออนไลน์ 13-28 ต.ค.2564

การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลสำหรับ
    โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) สังกัดกองการศึกษา
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ขื่อผู้รายงาน    นายจำรูญ สายโท
หน่วยงานที่สังกัด    โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน)
    สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ปีที่รายงาน    2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ หลักเพื่อพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดและแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบ ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้และประเมินรูปแบบ และขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงรูปแบบ กลุ่มที่ศึกษา ขั้นตอนที่1 ได้แก่ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) จำนวน 15 คน และครูโรงเรียนเทศบาลอำนาจ และครูโรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) ขั้นตอนที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบ โดยโรงเรียนเทศบาลเทศบาล 1 วัดเทพมงคล และขั้นตอนที่ 4 ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) จำนวน 15 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การสอบถาม การสังเกต และการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติบรรยาย และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า    
1. รูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประกอบด้วยโครงสร้างการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน ประกอบด้วย องค์ประกอบของการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ขั้นที่ 2 การดำเนินงานตามแผน ประกอบด้วย องค์ประกอบของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ขั้นตอนที่ 3 การติดตามตรวจสอบ ประกอบด้วย องค์ประกอบของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และขั้นตอนที่ 4 การทบทวน ประกอบด้วย องค์ประกอบของการทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบจากการสนทนากลุ่มพบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในรูปแบบ ผลการยืนยันของรูปแบบตามความคิดเห็นของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน พบว่า ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในเห็นด้วยตามประเด็นของรูปแบบในทุกประเด็น และผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของรูปแบบ พบว่า รูปแบบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่ารูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ มีความตรงเชิงโครงสร้างตามแนวคิดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
3. ผลการประเมินรูปแบบจากการนำไปทดลองใช้ พบว่า รูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลสำหรับ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับ มากที่สุดทุกประเด็น และมีความถูกต้องตามหลักการประกันคุณภาพภายใน
sakrapon 20 มี.ค. 2560 เวลา 10:03 น. 0 565
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^