LASTEST NEWS

26 พ.ย. 2565สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 ธันวาคม 2565 26 พ.ย. 2565สพป.อำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการครู 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2565 26 พ.ย. 2565สพม.นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการวิทยาศาสตร์ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2565 25 พ.ย. 2565ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ “ตรีนุช” จ่อประกาศแยก “วิชาประวัติศาสตร์” ออกจาก 8 กลุ่มสาระเรียนรู้ 25 พ.ย. 2565สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2566 25 พ.ย. 2565สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจ  5,200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. - 19 ธ.ค.2565 24 พ.ย. 2565สพป.นครราชสีมา เขต 6 รับสมัครพนักงานราชการครู 13 อัตราตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565 24 พ.ย. 2565ข่าวดี! กยศ.ช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงิน ลดเงินต้น 5% ลดเบี้ยปรับ 100% ลงทะเบียนขอรับสิทธิ เช็กรายละเอียดที่นี่ 24 พ.ย. 2565เช็กด่วน!! 18 วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี 2565 24 พ.ย. 2565โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครพนักงานโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่  1 - 7 ธันวาคม  พ.ศ. 2565

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์    สำหรับเด การพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด

โดย rapipan9909 เมื่อ 09 เม.ย. 2557 เวลา 12:57 น.

953 0    
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชา  คอมพิวเตอร์เบื้องต้ รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้

โดย krusuphalak เมื่อ 09 เม.ย. 2557 เวลา 12:21 น.

1,136 0    
ชื่อเรื่อง		การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส

โดย liwan2517 เมื่อ 09 เม.ย. 2557 เวลา 12:14 น.

1,286 0    
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางเคมีและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเค การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางเคมีและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเค

โดย sutasineedee เมื่อ 09 เม.ย. 2557 เวลา 12:00 น.

787 0    
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาต รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาต

โดย amm555 เมื่อ 09 เม.ย. 2557 เวลา 11:26 น.

873 0    
รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญา รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญา

โดย aleepiwdee เมื่อ 09 เม.ย. 2557 เวลา 09:31 น.

1,158 0    
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  กลุ่มส การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กลุ่มส

โดย packpaint305 เมื่อ 09 เม.ย. 2557 เวลา 08:09 น.

1,683 0    
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

โดย bumrungsak เมื่อ 09 เม.ย. 2557 เวลา 01:42 น.

1,471 0    
 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์

โดย kritBoon เมื่อ 09 เม.ย. 2557 เวลา 00:55 น.

1,010 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิืทางการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้หนังสือส่ การพัฒนาผลสัมฤทธิืทางการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้หนังสือส่

โดย ratt050423 เมื่อ 08 เม.ย. 2557 เวลา 17:30 น.

929 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิืทางการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้หนังสือส่ การพัฒนาผลสัมฤทธิืทางการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้หนังสือส่

โดย ratt050423 เมื่อ 08 เม.ย. 2557 เวลา 17:24 น.

786 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่

โดย billboss เมื่อ 08 เม.ย. 2557 เวลา 11:01 น.

1,063 0    
รายงานการสร้างและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การพูดและ ก รายงานการสร้างและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การพูดและ ก

โดย prompanpatcharin เมื่อ 08 เม.ย. 2557 เวลา 08:34 น.

869 0    
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ข้อมูลและอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ข้อมูลและอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิ

โดย apiradee เมื่อ 07 เม.ย. 2557 เวลา 14:01 น.

961 0    
รายงานผลการใช้ชุดฝึก เรื่อง การบวกและการลบโดยใช้ลูกคิดญี่ปุ่น เพ รายงานผลการใช้ชุดฝึก เรื่อง การบวกและการลบโดยใช้ลูกคิดญี่ปุ่น เพ

โดย naysopha เมื่อ 04 เม.ย. 2557 เวลา 07:02 น.

946 0 tj555666 07 เม.ย. 2557 เวลา 13:01 น.
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาช รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาช

โดย chamaiporn เมื่อ 07 เม.ย. 2557 เวลา 10:47 น.

793 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ชุด READ AND WRITE รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ชุด READ AND WRITE

โดย krumario เมื่อ 06 เม.ย. 2557 เวลา 13:43 น.

1,018 0    
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง การปลูกพืชไร้ดิน กลุ่ม การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การปลูกพืชไร้ดิน กลุ่ม

โดย pakavadee27da เมื่อ 06 เม.ย. 2557 เวลา 12:17 น.

952 0    
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แบบฝึกเสริมทั การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แบบฝึกเสริมทั

โดย amarnrat เมื่อ 05 เม.ย. 2557 เวลา 23:52 น.

748 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e

โดย kitdua1805 เมื่อ 05 เม.ย. 2557 เวลา 23:30 น.

763 0    
^