LASTEST NEWS

01 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 01 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 01 มิ.ย. 2566สพฐ.ประกาศเพิ่มเติม 5 วิชาสาขาขาดแคลน ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2566 31 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 31 พ.ค. 2566สมศ.เพิ่มเกณฑ์ประเมินภายนอก ปี67 ถ้าสถานศึกษาไม่นำผลประเมินปีก่อนไปปรับปรุงพัฒนา จะมีผลต่อคะแนนที่ได้ 31 พ.ค. 2566คุรุสภาเตือน “ครู-บุคลากร”ไม่ทำผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ 31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาค รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาค

โดย katwarang เมื่อ 31 ธ.ค. 2557 เวลา 11:25 น.

746 0    
ผลการใช้ชุดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ก้ ผลการใช้ชุดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ก้

โดย เมื่อ 29 ธ.ค. 2557 เวลา 09:55 น.

682 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่

โดย เมื่อ 29 ธ.ค. 2557 เวลา 09:40 น.

778 0    
การจัดประสบการณ์พัฒนาความพร้อมทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย      การจัดประสบการณ์พัฒนาความพร้อมทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

โดย nong728 เมื่อ 29 ธ.ค. 2557 เวลา 08:54 น.

653 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรม เร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรม เร

โดย phucharapun เมื่อ 12 ต.ค. 2557 เวลา 09:25 น.

901 0 phucharapun 29 ธ.ค. 2557 เวลา 08:14 น.
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 29 ธ.ค. 2557 เวลา 03:40 น.

802 0    
บทเรียน CAI เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.2 บทเรียน CAI เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.2

โดย Arunrung เมื่อ 28 ธ.ค. 2557 เวลา 21:28 น.

1,822 0    
รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้บทเรียนสำเร รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้บทเรียนสำเร

โดย krudaojai เมื่อ 28 ธ.ค. 2557 เวลา 19:14 น.

652 0    
ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ท้องถิ่นของเราและการสถาปนาราชอา ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ท้องถิ่นของเราและการสถาปนาราชอา

โดย kanlaya เมื่อ 28 ธ.ค. 2557 เวลา 15:22 น.

751 0    
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย chaiyadet เมื่อ 24 ธ.ค. 2557 เวลา 15:36 น.

709 0    
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเขียนคำ ชุด การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเขียนคำ ชุด

โดย เมื่อ 23 ธ.ค. 2557 เวลา 21:26 น.

649 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 23 ธ.ค. 2557 เวลา 16:19 น.

792 0    
ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิตส์ เรื่องการบวก กา ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิตส์ เรื่องการบวก กา

โดย vongdow เมื่อ 22 ธ.ค. 2557 เวลา 15:01 น.

722 0    
รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการบวก การลบ การคูณ การหารเศ รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการบวก การลบ การคูณ การหารเศ

โดย vongdow เมื่อ 22 ธ.ค. 2557 เวลา 14:58 น.

675 0    
รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ขอ รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ขอ

โดย petmanee เมื่อ 21 ธ.ค. 2557 เวลา 23:58 น.

723 0    
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะที่ม ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะที่ม

โดย เมื่อ 21 ธ.ค. 2557 เวลา 21:02 น.

672 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 20 ธ.ค. 2557 เวลา 11:55 น.

692 0    
รายงานการพัฒนาชุดการสอน  ชุด  การอ่านจับใจความสำคัญ  กลุ่มสาระกา รายงานการพัฒนาชุดการสอน ชุด การอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระกา

โดย winwinnie เมื่อ 20 ธ.ค. 2557 เวลา 11:31 น.

723 0    
เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ ชั้น เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ ชั้น

โดย aodincr เมื่อ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 18:23 น.

749 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 14:45 น.

829 0    
^ <