LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงาน

โดย rjirasiri เมื่อ 11 ม.ค. 2559 เวลา 20:11 น.

884 0    
เรื่อง           รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  ชุด  สุโขทัยใ เรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สุโขทัยใ

โดย rjirasiri เมื่อ 18 พ.ย. 2558 เวลา 20:46 น.

939 0    
บทคัดย่อ บทคัดย่อ

โดย pajero3645 เมื่อ 10 ม.ค. 2559 เวลา 00:29 น.

834 0    
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีสังคมไทย ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีสังคมไทย

โดย sujitra.w2500 เมื่อ 07 ม.ค. 2559 เวลา 03:21 น.

877 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการบวก  การลบ และการคูณทศนิยม ป.5 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ป.5

โดย aong.keng29 เมื่อ 06 ม.ค. 2559 เวลา 20:28 น.

1,351 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์

โดย prom_lek เมื่อ 06 ม.ค. 2559 เวลา 20:09 น.

852 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึก การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึก

โดย adinto.zz เมื่อ 05 ม.ค. 2559 เวลา 22:28 น.

873 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาตร์ ชั้นอนุบาล 2 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาตร์ ชั้นอนุบาล 2

โดย nuwatcharee.kpp เมื่อ 04 ม.ค. 2559 เวลา 21:08 น.

1,023 0    
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้

โดย winai.nonwong เมื่อ 03 ม.ค. 2559 เวลา 12:16 น.

864 0    
:   การศึกษาผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไท : การศึกษาผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไท

โดย 123456 เมื่อ 02 ม.ค. 2559 เวลา 19:31 น.

930 0    
รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พลังงานแสง โดยใช้ชุด รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พลังงานแสง โดยใช้ชุด

โดย solajema เมื่อ 02 ม.ค. 2559 เวลา 10:21 น.

1,011 0    
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนว รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนว

โดย kruwhan24 เมื่อ 30 ธ.ค. 2558 เวลา 20:46 น.

937 0    
รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ

โดย koonsura เมื่อ 28 ธ.ค. 2558 เวลา 12:49 น.

615 0    
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด การเจริญเติบโตและพัฒนาการ รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด การเจริญเติบโตและพัฒนาการ

โดย rb20only เมื่อ 27 ธ.ค. 2558 เวลา 15:33 น.

624 0    
ชุดการสอนเพื่อการวิเคราะห์วรรณคดีไทยจากกาพย์ เรื่อง พระไชยสุริยา ชุดการสอนเพื่อการวิเคราะห์วรรณคดีไทยจากกาพย์ เรื่อง พระไชยสุริยา

โดย auto2550atom2555 เมื่อ 27 ธ.ค. 2558 เวลา 15:22 น.

835 0    
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

โดย varaporn0320 เมื่อ 26 ธ.ค. 2558 เวลา 11:59 น.

651 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำ

โดย merryjunemama เมื่อ 25 ธ.ค. 2558 เวลา 00:42 น.

639 0    
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขภาพดี ชีวีมีสุข ป.2 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขภาพดี ชีวีมีสุข ป.2

โดย rungrotjen07082523 เมื่อ 24 ธ.ค. 2558 เวลา 21:19 น.

663 0    
แผนคณิต ป.2 เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับ แผนคณิต ป.2 เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับ

โดย chutkanok2529 เมื่อ 24 ธ.ค. 2558 เวลา 11:33 น.

927 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพันธะโคเวเลนต์โดยใช้ชุดการสอน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพันธะโคเวเลนต์โดยใช้ชุดการสอน

โดย run050600 เมื่อ 24 ธ.ค. 2558 เวลา 11:23 น.

649 0    
^ <