LASTEST NEWS

28 พ.ค. 2565โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา 28 พ.ค. 2565สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 14-20 มิ.ย.2565 28 พ.ค. 2565กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิปวช. เงินเดือน 11,280 บาท 28 พ.ค. 2565สวพ.7 รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิม.3, ม.6, ปวช., ปวส., ป.ตรี เงินเดือน 10,430 บาท - 18,000.-บาท 28 พ.ค. 2565กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวส.) 4 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 28 พ.ค. 2565โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-10มิ.ย.2565 28 พ.ค. 2565รายชื่อ 31 จังหวัด เตรียมนำร่องถอดหน้ากากอนามัย ไม่อึดอัดแล้ว ที่ไหนบ้างเช็กเลย ! 28 พ.ค. 2565โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 28 พ.ค. 2565สพป.สระบุรี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เงินเดือน 18,000.-บาท 27 พ.ค. 2565กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท สมัคร 25 พ.ค.-15 มิ.ย.

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการพัฒนาชุดการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา รายงานการพัฒนาชุดการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา

โดย yasumin เมื่อ 03 เม.ย. 2557 เวลา 00:10 น.

734 0    
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาเพิ่มเติม เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง รายวิชาเพิ่มเติม

โดย surutchai เมื่อ 02 เม.ย. 2557 เวลา 22:49 น.

899 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี

โดย siwinee เมื่อ 02 เม.ย. 2557 เวลา 15:47 น.

3,212 0    
เรื่อง               การพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อเตรี เรื่อง การพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อเตรี

โดย rapipan9909 เมื่อ 02 เม.ย. 2557 เวลา 11:23 น.

819 0    
เผยแพร่ผลงาน ชุดการสอน เรื่อง ระบบอวัยวะ เผยแพร่ผลงาน ชุดการสอน เรื่อง ระบบอวัยวะ

โดย totogoung เมื่อ 02 เม.ย. 2557 เวลา 07:30 น.

676 0    
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แบบฝึกเสริมทั การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แบบฝึกเสริมทั

โดย amarnrat เมื่อ 01 เม.ย. 2557 เวลา 22:30 น.

865 0    
รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คำควบกล้ำ กลุ่มสาระการ รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คำควบกล้ำ กลุ่มสาระการ

โดย krujubtaksin เมื่อ 01 เม.ย. 2557 เวลา 12:10 น.

1,000 0    
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร

โดย เมื่อ 01 เม.ย. 2557 เวลา 12:00 น.

1,430 0    
การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั

โดย giftnoi เมื่อ 31 มี.ค. 2557 เวลา 22:47 น.

696 0    
การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้ การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้

โดย koykoy เมื่อ 31 มี.ค. 2557 เวลา 22:01 น.

1,073 0    
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภูมิศาสตร์ ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภูมิศาสตร์

โดย anochapnn เมื่อ 31 มี.ค. 2557 เวลา 17:06 น.

1,690 0    
รูปแบบการบริหารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนฤทธิยะ รูปแบบการบริหารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนฤทธิยะ

โดย pathcha เมื่อ 31 มี.ค. 2557 เวลา 12:16 น.

656 0    
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book

โดย nutdanai085 เมื่อ 31 มี.ค. 2557 เวลา 05:55 น.

734 0    
การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว วิชาคณิตศาสต การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว วิชาคณิตศาสต

โดย popasaengchai เมื่อ 31 มี.ค. 2557 เวลา 01:23 น.

1,836 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ร่วมกับก การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ร่วมกับก

โดย monheroja เมื่อ 30 มี.ค. 2557 เวลา 22:55 น.

2,810 0    
การสร้างชุดการเรียนรู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านและเขี การสร้างชุดการเรียนรู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านและเขี

โดย um1606 เมื่อ 30 มี.ค. 2557 เวลา 11:52 น.

750 0    
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ ผังความสัมพันธ์ รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ ผังความสัมพันธ์

โดย Krusangthon เมื่อ 30 มี.ค. 2557 เวลา 10:36 น.

693 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยชุดกิจกรรมตามวัฏจักรการเรียนรู้แ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยชุดกิจกรรมตามวัฏจักรการเรียนรู้แ

โดย Atcharawan เมื่อ 30 มี.ค. 2557 เวลา 09:05 น.

840 0    
รายงานการใช้และพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Fr รายงานการใช้และพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Fr

โดย nisarat เมื่อ 29 มี.ค. 2557 เวลา 13:46 น.

773 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย nisarat เมื่อ 29 มี.ค. 2557 เวลา 13:42 น.

839 0    
^