LASTEST NEWS

16 ต.ค. 2564โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา - สมัคร 15 - 26 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ - สมัคร 18 - 22 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนวัดลำดวน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย หรือวิชาเอกอื่น ๆ - สมัคร 14 - 27 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนวังประจบวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา - สมัคร 16 - 27 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 16 ต.ค. 2564กศจ.ระยอง ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ระยอง รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564กศจ.บุรีรัมย์ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 บุรีรัมย์ รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564กศจ.พิษณุโลก ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 พิษณุโลก รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564กศจ.ลพบุรี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ลพบุรี รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนปวกควน รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา สมัครออนไลน์ 13-28 ต.ค.2564

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการวิจัย  เรื่อง  การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภา รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภา

โดย ratchaniphon เมื่อ 06 ส.ค. 2556 เวลา 18:28 น.

4,059 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทา รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทา

โดย pakpow เมื่อ 18 ก.ค. 2556 เวลา 08:15 น.

1,579 0    
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สนุกกับ Adobe Photo รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สนุกกับ Adobe Photo

โดย เมื่อ 17 ก.ค. 2556 เวลา 19:54 น.

1,465 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รูปเรขาคณิต กลุ่มสาระการเรีย รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รูปเรขาคณิต กลุ่มสาระการเรีย

โดย ns50800440 เมื่อ 08 ก.ค. 2556 เวลา 16:38 น.

1,759 0    
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โลกและการเปลี่ย รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โลกและการเปลี่ย

โดย rabbit12 เมื่อ 07 ก.ค. 2556 เวลา 23:49 น.

1,405 0    
ชุดฝึกระเบียบแถวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชุดฝึกระเบียบแถวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

โดย nui999 เมื่อ 07 ก.ค. 2556 เวลา 16:51 น.

2,797 0    
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน

โดย krumood เมื่อ 28 มิ.ย. 2556 เวลา 23:29 น.

1,558 0    
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหร รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหร

โดย amnuay190 เมื่อ 26 มิ.ย. 2556 เวลา 14:29 น.

1,543 0    
การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระกา การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระกา

โดย amnuay190 เมื่อ 26 มิ.ย. 2556 เวลา 14:27 น.

1,432 0    
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านร้อยกรอง ชุดหัวกระบือระบิลถิ่นงาม การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านร้อยกรอง ชุดหัวกระบือระบิลถิ่นงาม

โดย kroochoosin เมื่อ 11 พ.ค. 2556 เวลา 07:37 น.

1,340 0 anucharn 24 มิ.ย. 2556 เวลา 10:27 น.
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านร้อยกรอง ชุดหัวกระบือระบิลถิ่นงาม การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านร้อยกรอง ชุดหัวกระบือระบิลถิ่นงาม

โดย kroochoosin เมื่อ 11 พ.ค. 2556 เวลา 07:37 น.

1,315 0 anucharn 24 มิ.ย. 2556 เวลา 10:23 น.
การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนค การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนค

โดย tomanta เมื่อ 22 มิ.ย. 2556 เวลา 20:26 น.

1,030 0    
การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนค การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนค

โดย tomanta เมื่อ 22 มิ.ย. 2556 เวลา 20:13 น.

1,022 0 tomanta 22 มิ.ย. 2556 เวลา 20:21 น.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เด็ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เด็

โดย pornsri เมื่อ 22 มิ.ย. 2556 เวลา 19:39 น.

1,802 0    
การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการฝึกสัญญาณมือในการเรียกแถวของลูกเสือสากลใ การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการฝึกสัญญาณมือในการเรียกแถวของลูกเสือสากลใ

โดย Banjong เมื่อ 22 มิ.ย. 2556 เวลา 11:01 น.

1,353 0    
รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคLT โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิ รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคLT โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิ

โดย powermath เมื่อ 19 มิ.ย. 2556 เวลา 18:25 น.

1,433 0    
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลโซ รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลโซ

โดย wipalinee เมื่อ 17 มิ.ย. 2556 เวลา 15:42 น.

1,465 0    
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด

โดย tongtange เมื่อ 15 มิ.ย. 2556 เวลา 13:12 น.

1,820 0    
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรแกรมภาษาซี 	สำ รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรแกรมภาษาซี สำ

โดย keng56 เมื่อ 11 มิ.ย. 2556 เวลา 09:27 น.

1,551 0    
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  สำหรับนัก การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนัก

โดย krupitchaya เมื่อ 08 มิ.ย. 2556 เวลา 15:20 น.

1,652 0    
^