LASTEST NEWS

15 ส.ค. 2565“ตรีนุช”กำชับผู้บริหารรร.สร้างเครือข่ายส่งต่อเด็ก พัฒนาการเรียนรูปแบบผสมผสาน 15 ส.ค. 2565สพฐ.ตั้งเป้าลุยปูพรมรร.คุณภาพครบทุกตำบล 14 ส.ค. 2565สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครพนักงานราชการ 11 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินดือน 18,000.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เงินเดือน 34,000.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส. เงินเดือน 13,800.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินดือน 18,000.-บาท 14 ส.ค. 2565สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบพนักงานราชการ(ส่วนกลาง) แล้ว!! สอบวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 14 ส.ค. 2565โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา นครราชสีมา รับสมัครครูคณิตศาสตร์ เงินเดือน 12,000.-บาท 14 ส.ค. 2565โรงเรียนวัดท่าล้อ รับสมัครครูอัตราจ้างหลายวิชาเอก ตั้งแต่ 8-19 สิงหาคม 2565 (สัญญาจ้างครบ3ปี สอบกรณีพิเศษได้)

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
หนังสือสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ส่วนกลาง หนังสือสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ส่วนกลาง

โดย thetutor555 เมื่อ 31 พ.ค. 2558 เวลา 21:36 น.

720 0    
หนังสือสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมวิชาการเกษตร ส่วนกลาง หนังสือสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมวิชาการเกษตร ส่วนกลาง

โดย thetutor555 เมื่อ 31 พ.ค. 2558 เวลา 21:25 น.

551 0    
หนังสือสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร หนังสือสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร

โดย thetutor555 เมื่อ 31 พ.ค. 2558 เวลา 21:25 น.

603 0    
หนังสือสอบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงา หนังสือสอบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงา

โดย thetutor555 เมื่อ 31 พ.ค. 2558 เวลา 21:24 น.

720 0    
หนังสือสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน กรม หนังสือสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน กรม

โดย thetutor555 เมื่อ 31 พ.ค. 2558 เวลา 21:24 น.

601 0    
หนังสือสอบ ตำแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ​​ กรมกา หนังสือสอบ ตำแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ​​ กรมกา

โดย thetutor555 เมื่อ 31 พ.ค. 2558 เวลา 21:23 น.

691 0    
การพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป การพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

โดย ตา เมื่อ 28 พ.ค. 2558 เวลา 13:41 น.

807 0    
การพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป การพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

โดย ตา เมื่อ 27 พ.ค. 2558 เวลา 20:52 น.

689 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  โดยใช้เทคนิค  CIR การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค CIR

โดย supa.teehor9 เมื่อ 26 พ.ค. 2558 เวลา 13:12 น.

707 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมแบบสืบเสาะหาความ การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมแบบสืบเสาะหาความ

โดย ok.ampier เมื่อ 25 พ.ค. 2558 เวลา 04:24 น.

703 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชีวิตและครอบครัว รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชีวิตและครอบครัว

โดย kingsakkran เมื่อ 24 พ.ค. 2558 เวลา 16:18 น.

612 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้ รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้

โดย dak.math เมื่อ 24 พ.ค. 2558 เวลา 11:12 น.

668 0    
รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย

โดย pattaya.pi53 เมื่อ 23 พ.ค. 2558 เวลา 16:40 น.

607 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ดวงดาว รายวิชา ดวงดาว รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ดวงดาว รายวิชา ดวงดาว

โดย pinya871 เมื่อ 23 พ.ค. 2558 เวลา 11:42 น.

691 0    
เรียนรู้สระ สร้างคำ โดยใช้เทคนิค STAD ประถมศึกษาปีที่ 2 เรียนรู้สระ สร้างคำ โดยใช้เทคนิค STAD ประถมศึกษาปีที่ 2

โดย krutim25145 เมื่อ 22 พ.ค. 2558 เวลา 20:07 น.

661 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นางรัชนีวรรณ  กงทอง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นางรัชนีวรรณ กงทอง

โดย yuwadee_ake เมื่อ 21 พ.ค. 2558 เวลา 18:37 น.

1,029 0    
รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน

โดย arissara_jan เมื่อ 21 พ.ค. 2558 เวลา 16:41 น.

616 0    
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง การ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การ

โดย rattana.kimjong เมื่อ 21 พ.ค. 2558 เวลา 11:41 น.

692 0    
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอม การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอม

โดย chalundaonkham405 เมื่อ 17 พ.ค. 2558 เวลา 08:36 น.

836 0    
รายงานผลการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดทองเ รายงานผลการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดทองเ

โดย bbq8862 เมื่อ 13 พ.ค. 2558 เวลา 16:14 น.

952 0    
^