LASTEST NEWS

15 ส.ค. 2565“ตรีนุช”กำชับผู้บริหารรร.สร้างเครือข่ายส่งต่อเด็ก พัฒนาการเรียนรูปแบบผสมผสาน 15 ส.ค. 2565สพฐ.ตั้งเป้าลุยปูพรมรร.คุณภาพครบทุกตำบล 14 ส.ค. 2565สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครพนักงานราชการ 11 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินดือน 18,000.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เงินเดือน 34,000.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส. เงินเดือน 13,800.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินดือน 18,000.-บาท 14 ส.ค. 2565สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบพนักงานราชการ(ส่วนกลาง) แล้ว!! สอบวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 14 ส.ค. 2565โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา นครราชสีมา รับสมัครครูคณิตศาสตร์ เงินเดือน 12,000.-บาท 14 ส.ค. 2565โรงเรียนวัดท่าล้อ รับสมัครครูอัตราจ้างหลายวิชาเอก ตั้งแต่ 8-19 สิงหาคม 2565 (สัญญาจ้างครบ3ปี สอบกรณีพิเศษได้)

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
คู่มือสอบ นายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน คู่มือสอบ นายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน

โดย suay.070411 เมื่อ 26 ก.ย. 2558 เวลา 14:08 น.

554 0    
คู่มือสอบ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร กรมชลประทาน คู่มือสอบ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร กรมชลประทาน

โดย suay.070411 เมื่อ 26 ก.ย. 2558 เวลา 14:07 น.

606 0    
คู่มือสอบ นายช่างภาพ กรมชลประทาน คู่มือสอบ นายช่างภาพ กรมชลประทาน

โดย suay.070411 เมื่อ 26 ก.ย. 2558 เวลา 14:06 น.

652 0    
คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่อุทกวิทยา กรมชลประทาน คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่อุทกวิทยา กรมชลประทาน

โดย suay.070411 เมื่อ 26 ก.ย. 2558 เวลา 14:05 น.

547 0    
คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่จัดหาที่ดิน กรมชลประทาน คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่จัดหาที่ดิน กรมชลประทาน

โดย suay.070411 เมื่อ 26 ก.ย. 2558 เวลา 14:04 น.

605 0    
คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

โดย suay.070411 เมื่อ 26 ก.ย. 2558 เวลา 14:01 น.

551 0    
คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน

โดย suay.070411 เมื่อ 26 ก.ย. 2558 เวลา 14:00 น.

592 0    
คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

โดย suay.070411 เมื่อ 26 ก.ย. 2558 เวลา 13:59 น.

559 0    
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค กรมควบคุมมลพิษ 58 คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค กรมควบคุมมลพิษ 58

โดย thetutor555 เมื่อ 26 ก.ย. 2558 เวลา 06:44 น.

599 0    
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังห คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังห

โดย thetutor555 เมื่อ 25 ก.ย. 2558 เวลา 23:53 น.

599 0    
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

โดย thetutor555 เมื่อ 25 ก.ย. 2558 เวลา 23:41 น.

671 0    
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ 58 คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ 58

โดย thetutor555 เมื่อ 25 ก.ย. 2558 เวลา 23:31 น.

742 0    
ชุดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ชุดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น

โดย ครรชิต วงศ์เหิม เมื่อ 24 มี.ค. 2558 เวลา 14:02 น.

786 0    
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ชุด การเจริญเติบโตชีวิตมีสุข รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด การเจริญเติบโตชีวิตมีสุข

โดย rb20only เมื่อ 24 ก.ย. 2558 เวลา 08:09 น.

539 0    
รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม

โดย kwanjai2522 เมื่อ 23 ก.ย. 2558 เวลา 13:15 น.

706 0    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

โดย kruwandee เมื่อ 13 ก.พ. 2558 เวลา 13:36 น.

624 0    
รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ระบบต่าง ๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์ รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ระบบต่าง ๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์

โดย potjanad2522 เมื่อ 22 ก.ย. 2558 เวลา 11:43 น.

521 0    
เผยแพร่ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค 5W1H เผยแพร่ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค 5W1H

โดย kiattisak เมื่อ 20 ก.ย. 2558 เวลา 07:56 น.

1,777 0    
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะ การประดิษฐ์ของใช้จากงานช่างไม้  กลุ่มส รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะ การประดิษฐ์ของใช้จากงานช่างไม้ กลุ่มส

โดย lovemoodum2541 เมื่อ 19 ก.ย. 2558 เวลา 23:07 น.

575 0    
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ สำนักงาน ป.ป.ช. คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ สำนักงาน ป.ป.ช.

โดย tomtam.chok27 เมื่อ 06 ก.ย. 2558 เวลา 08:05 น.

704 0    
^