LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงาน

โดย bjeim2520 เมื่อ 18 พ.ค. 2560 เวลา 20:38 น.

539 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย Thanachai เมื่อ 18 พ.ค. 2560 เวลา 14:01 น.

602 0    
ชื่อผลงาน           :   รายงานการพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ย..... ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ย.....

โดย boonprasat2514 เมื่อ 18 พ.ค. 2560 เวลา 13:19 น.

616 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะจะเข้ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะจะเข้

โดย chogolate0 เมื่อ 17 พ.ค. 2560 เวลา 22:56 น.

1,267 0    
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะหลักการใช้ภาษา การใช้แบบฝึกเสริมทักษะหลักการใช้ภาษา

โดย ครูนุ้ยกังสดาล เมื่อ 17 พ.ค. 2560 เวลา 22:44 น.

569 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เกษตรอินทรีย์ฯ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เกษตรอินทรีย์ฯ

โดย pornpan.kham เมื่อ 02 พ.ค. 2560 เวลา 02:36 น.

593 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกิ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกิ

โดย matee.0871750070 เมื่อ 16 พ.ค. 2560 เวลา 16:59 น.

576 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 16 พ.ค. 2560 เวลา 12:10 น.

610 0    
ผลการเปรียบเทียบการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์กับ ผลการเปรียบเทียบการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์กับ

โดย thanomsri.tm เมื่อ 16 พ.ค. 2560 เวลา 01:58 น.

537 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง ลำดับและอนุกรม  รายวิชาคณิตศาสตร์ รายงานการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง ลำดับและอนุกรม รายวิชาคณิตศาสตร์

โดย singhaskn เมื่อ 15 พ.ค. 2560 เวลา 22:30 น.

675 0    
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์

โดย sujipooli เมื่อ 15 พ.ค. 2560 เวลา 21:27 น.

776 0    
รายงานผลการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเ รายงานผลการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเ

โดย somjai024657793 เมื่อ 15 พ.ค. 2560 เวลา 18:21 น.

504 0    
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ม.3 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ม.3

โดย tewinsanwong เมื่อ 15 พ.ค. 2560 เวลา 17:10 น.

524 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม

โดย surabordinjai เมื่อ 15 พ.ค. 2560 เวลา 12:40 น.

526 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม

โดย surabordinjai เมื่อ 15 พ.ค. 2560 เวลา 12:34 น.

640 0    
ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ... ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ...

โดย kruwandee เมื่อ 01 พ.ค. 2560 เวลา 07:39 น.

661 0    
ผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ

โดย 123456 เมื่อ 14 พ.ค. 2560 เวลา 13:25 น.

651 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียน เพื่อพัฒนาสู่การ... รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียน เพื่อพัฒนาสู่การ...

โดย kruwandee เมื่อ 01 พ.ค. 2560 เวลา 08:43 น.

693 0    
ผลการสร้างและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีใฝ่รู้ ผลการสร้างและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีใฝ่รู้

โดย sarinyaa.y2012y เมื่อ 13 พ.ค. 2560 เวลา 15:59 น.

646 0    
รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

โดย Peerayut เมื่อ 27 เม.ย. 2560 เวลา 10:19 น.

782 0    
^ <