LASTEST NEWS

25 ม.ค. 2565การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ในวันสอบ 5-6 ก.พ.2565 24 ม.ค. 2565โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย-อังกฤษ เงินเดือน 6,000.-บาท 24 ม.ค. 2565โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 วิชาเอก วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 5,000.-บาท 24 ม.ค. 2565สอบครูอาชีวะ 30ม.ค.นี้ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ห้ามสวมกางเกงยีนส์ 24 ม.ค. 2565สอบครูผู้ช่วย อาชีวะ 30ม.ค.นี้ ต้องยื่นหลักฐานตรวจโควิด ว่าไม่มีเชื้อก่อนสอบไม่เกิน 48 ชั่วโมง  24 ม.ค. 2565เว็บไซต์พิมพ์ใบสมัคร ผังที่นั่งสอบ และระเบียบการสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ  ภาค ก และภาค ข 24 ม.ค. 2565ประกาศแล้ว! กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่สอบ ระเบียบการสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ ภาค ก และ ข วันที่ 30 ม.ค.2565 24 ม.ค. 2565มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 24 ม.ค. 2565เปิดประตูสู่โลกสารคดีไปกับ Thai PBS MOOC คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ผ่านเกณฑ์ได้รับประกาศนียบัตร 24 ม.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ปี พ.ศ.2564 (ประกาศใหม่) ทั่วประเทศ

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
ชุดกิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) เสริมด้วยการแก้โจทย ชุดกิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) เสริมด้วยการแก้โจทย

โดย poosuchada เมื่อ 03 ก.ย. 2557 เวลา 13:56 น.

658 0    
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เห็ดนางฟ้า ... แปรรูป รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เห็ดนางฟ้า ... แปรรูป

โดย Patpat เมื่อ 03 ก.ย. 2557 เวลา 12:57 น.

705 0    
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่มีต่อทักษ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่มีต่อทักษ

โดย wiwieanneng เมื่อ 03 ก.ย. 2557 เวลา 10:25 น.

566 0    
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำภาษาไทยโดยผสมผสานแนวคิด ก การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำภาษาไทยโดยผสมผสานแนวคิด ก

โดย numberneung เมื่อ 03 ก.ย. 2557 เวลา 10:02 น.

526 0    
วิจัย	การเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ วิจัย การเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

โดย numberneung เมื่อ 03 ก.ย. 2557 เวลา 09:53 น.

622 0    
ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตในวิชาลูกเสือสามัญ สำหรับน ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตในวิชาลูกเสือสามัญ สำหรับน

โดย numberneung เมื่อ 03 ก.ย. 2557 เวลา 09:51 น.

621 0    
ผลการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมลูกเสือสามัญ  เพื่อส่ ผลการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมลูกเสือสามัญ เพื่อส่

โดย numberneung เมื่อ 03 ก.ย. 2557 เวลา 09:50 น.

577 0    
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรีย รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรีย

โดย apirom200 เมื่อ 02 ก.ย. 2557 เวลา 22:36 น.

998 0    
รายงานการพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ รายว รายงานการพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ รายว

โดย namfon4979 เมื่อ 02 ก.ย. 2557 เวลา 21:30 น.

681 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน /การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน/ ทักษะก การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน /การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน/ ทักษะก

โดย Laied001 เมื่อ 02 ก.ย. 2557 เวลา 14:07 น.

636 0    
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเพาะเห็ดด้วยวัสดุผ รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเพาะเห็ดด้วยวัสดุผ

โดย songrug555 เมื่อ 02 ก.ย. 2557 เวลา 12:46 น.

643 0    
รายงานการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านวิชาการภายในโรงเรียนเทศบาล 2 รายงานการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านวิชาการภายในโรงเรียนเทศบาล 2

โดย pattery เมื่อ 02 ก.ย. 2557 เวลา 09:55 น.

644 0    
รายงาน       การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านจับใจค รายงาน การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านจับใจค

โดย pattery เมื่อ 02 ก.ย. 2557 เวลา 09:52 น.

623 0    
ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและสมัยรัต ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและสมัยรัต

โดย เมื่อ 02 ก.ย. 2557 เวลา 00:08 น.

631 0    
รายงานการสร้างเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ง 20204 อาหารไทย รายงานการสร้างเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ง 20204 อาหารไทย

โดย เมื่อ 01 ก.ย. 2557 เวลา 20:31 น.

634 0    
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษ รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษ

โดย krusompornka เมื่อ 01 ก.ย. 2557 เวลา 16:17 น.

1,184 0    
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ศาสนาน่ารู้ คู่วัฒนธรรมไทย รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ศาสนาน่ารู้ คู่วัฒนธรรมไทย

โดย krusuneeka เมื่อ 01 ก.ย. 2557 เวลา 16:07 น.

649 0    
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Po รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Po

โดย numberneung เมื่อ 31 ส.ค. 2557 เวลา 17:46 น.

680 0    
รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาช รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาช

โดย chamaiporn เมื่อ 31 ส.ค. 2557 เวลา 12:51 น.

606 0    
รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาช รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาช

โดย chamaiporn เมื่อ 31 ส.ค. 2557 เวลา 12:43 น.

690 0    
^