LASTEST NEWS

08 พ.ค. 2564โรงเรียนไทรน้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 10-21 พฤษภาคม 2564 08 พ.ค. 2564กศจ.สุราษฎร์ธานี อนุมัติเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 5 อัตรา - รายงานตัว 17 พฤษภาคม 2564 08 พ.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ทำผ่าน 80% ได้เกียรติบัตร 07 พ.ค. 2564กระทู้พันทิป...ทำไมต้องมีเยี่ยมบ้านนักเรียน 07 พ.ค. 2564โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 10,000.- บาท สมัครออนไลน์บัดนี้ - 14 พ.ค.2564 07 พ.ค. 2564รองผู้ว่าฯ กทม. ลงนามประกาศ ให้โรงเรียนสังกัดกทม.เปิดภาคเรียน 1/64 วันที่ 1 มิ.ย.64 07 พ.ค. 2564เมืองพัทยา ประกาศรับสมัครผู้ช่วยครู 15 อัตรา 9 สาขาวิชาเอก ตั้งแต่บัดนี้ - 14 พ.ค. 2564 07 พ.ค. 2564โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัครบัดนี้ - 13 พ.ค. 2564 07 พ.ค. 2564ครูอัตราจ้างสายวิทย์-คณิต 1.9พันคน เตรียมตกงาน สพฐ. บอกหมดงบฯเดือนก.ย. 07 พ.ค. 2564"ตรีนุช" ทำความเข้าใจกับครูทั่วประเทศ  11พ.ค.ประเด็นเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม 1มิ.ย.

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการประเมินโครงการนิเทศเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครู รายงานการประเมินโครงการนิเทศเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครู

โดย nulai08 เมื่อ 08 พ.ค. 2564 เวลา 21:49 น.

6 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย phy.sutha99 เมื่อ 08 พ.ค. 2564 เวลา 21:39 น.

8 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนตามแนวฯ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนตามแนวฯ

โดย banklongkua เมื่อ 08 พ.ค. 2564 เวลา 20:33 น.

6 0    
ผลการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) ผลการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA)

โดย romeebah เมื่อ 06 พ.ค. 2564 เวลา 22:50 น.

27 0    
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ: อลงกรณ์ งามกุศล การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ: อลงกรณ์ งามกุศล

โดย mo.bug.1 เมื่อ 06 พ.ค. 2564 เวลา 22:43 น.

21 0    
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (ว 22101) รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (ว 22101)

โดย romeebah เมื่อ 06 พ.ค. 2564 เวลา 22:42 น.

14 0    
การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดย KitsanaC04 เมื่อ 06 พ.ค. 2564 เวลา 17:03 น.

26 0    
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

โดย fongwil05 เมื่อ 05 พ.ค. 2564 เวลา 20:33 น.

18 0    
รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และการแสวงหาความรู้ รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และการแสวงหาความรู้

โดย wirayagolfs เมื่อ 05 พ.ค. 2564 เวลา 13:24 น.

20 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสต การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสต

โดย wirayagolfs เมื่อ 05 พ.ค. 2564 เวลา 13:16 น.

16 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

โดย jadsadarat เมื่อ 05 พ.ค. 2564 เวลา 11:44 น.

18 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงโรงเร รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงโรงเร

โดย warubon81 เมื่อ 04 พ.ค. 2564 เวลา 15:35 น.

20 0    
รายงานการประเมินโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายงานการประเมินโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดย asisak.035 เมื่อ 04 พ.ค. 2564 เวลา 14:27 น.

27 0    
รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนการศึกษาตามหลักเศษฐกิจพอเพียง รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนการศึกษาตามหลักเศษฐกิจพอเพียง

โดย krubeer.kk เมื่อ 04 พ.ค. 2564 เวลา 12:02 น.

14 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะการเร การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะการเร

โดย wimonrathsirirath เมื่อ 03 พ.ค. 2564 เวลา 18:25 น.

20 0    
การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านกันตรวจเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านกันตรวจเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

โดย ptipnaka เมื่อ 03 พ.ค. 2564 เวลา 14:30 น.

21 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดเชิงคำนวณด้วยโปรแกรมภาษาไพทอน การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดเชิงคำนวณด้วยโปรแกรมภาษาไพทอน

โดย nok_lcb3 เมื่อ 30 เม.ย. 2564 เวลา 12:43 น.

27 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ร้อยละ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ร้อยละ

โดย aeysuccess เมื่อ 03 พ.ค. 2564 เวลา 12:09 น.

20 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย notekung25 เมื่อ 02 พ.ค. 2564 เวลา 15:23 น.

35 0    
ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ป.2 ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ป.2

โดย matyusof26 เมื่อ 02 พ.ค. 2564 เวลา 14:12 น.

30 0    
^