การนำข่าวไปติดเว็บไซต์ของคุณ

<fieldset>
<legend>ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย</legend>
<iframe src="http://www.kruwandee.com/news_col1.php" style="width:100%;height:600px;border-style:none"></iframe>
</fieldset>
ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
<fieldset>
<legend>ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ</legend>
<iframe src="http://www.kruwandee.com/news_col2.php" style="width:100%;height:600px;border-style:none"></iframe>
</fieldset>
ข่าวเปิดสอบงานราชการ
<fieldset>
<legend>ข่าวการศึกษา</legend>
<iframe src="http://www.kruwandee.com/news_col3.php" style="width:100%;height:600px;border-style:none"></iframe>
</fieldset>
ข่าวการศึกษา
^