LASTEST NEWS

01 เม.ย. 2558ที่ ศธ 04009/ว1269 รายงานการใช้อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556 01 เม.ย. 2558สพฐ.เตือนผู้สมัครสอบครูอย่าเชื่อช่วยบรรจุได้ 01 เม.ย. 2558สพฐ.เตรียมปรับโครงสร้างเวลาเรียนใหม่ 01 เม.ย. 2558ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 01 เม.ย. 2558เล็งแก้พ.ร.บ.อาหารกลางวันฯ ครบ 3 มื้อ-ขยาย น.ร.ภาคบังคับ 01 เม.ย. 2558สพฐ.เล็งส่งหนังสือถึงคุรุสภาคุมเข้มคุณธรรมจริยธรรมครู 01 เม.ย. 2558ร้องเฉลยคำตอบสอบครูผู้ช่วย 01 เม.ย. 2558มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (31 มี.ค.2558) 01 เม.ย. 2558ด่วนมาก ที่ ศธ04009/ว1288 การจัดทำบัญชีรายละเอียดการตัดโอนอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างข้ามหน่วยเบิก 01 เม.ย. 2558ด่วนที่สุด ที่ศธ 04009/ว1279 โครงการสรรหาขรก.ครูที่มีความรู้ความสามารถช่วยปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนวังไกลกังวล

ขออภัย : ไม่พบหน้าที่เรียก กรุณาตรวจสอบ URL ให้ถูกต้อง
^