LASTEST NEWS

05 ธ.ค. 2562สพป.สระบุรี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราว รวม 15 อัตรา 04 ธ.ค. 2562คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือก รางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 จำนวน 1,047 คน 04 ธ.ค. 2562โรงเรียนสายปัญญารังสิต รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.- บาท 04 ธ.ค. 2562ชงปรับโครงสร้าง สพฐ.มี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 04 ธ.ค. 2562ประกาศผล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 04 ธ.ค. 2562กศจ.ตราด‼️ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 23 อัตรา - รายงานตัว 12 ธ.ค.2562  04 ธ.ค. 2562ป.ตรีอื่น อยากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องทำอย่างไร? 04 ธ.ค. 2562กรมป่าไม้ เปิดสอบพนักงานราชการ 22 ตำแหน่ง 49 อัตรา สมัครออนไลน์ 13 – 20 ธันวาคม 2562 04 ธ.ค. 2562ยินดีด้วยครับ! กศจ.ราชบุรี ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของกศจ.อื่น 10 อัตรา 04 ธ.ค. 2562ศธจ.อุดรธานี แจงเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

บทความ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนที่มีความ บกพร่องด้านการอ่านและลการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน เทศบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนที่มีความ บกพร่องด้านการอ่านและลการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน เทศบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

20 ก.พ. 2558 0 1,125

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนที่มีความ บกพร่องด้านการอ่านและลการเขียน

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ รายวิชาปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ รายวิชาปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

20 ก.พ. 2558 0 54

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ รายวิชาปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

13 ก.พ. 2558 0 100

การายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ

ชุดสื่อประสม วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ง33202 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ุ6  เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver8
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 		ผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมือง สุพรรณบุรี
รายงานพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
รายงานผลการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรม กลางแจ้งของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชาติตระการวิทยา
การพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
การพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

07 ธ.ค. 2557 0 129

๑) ความเป็นมา/แนวคิด ๒) วัตถุประสงค์ ๓) วิธีดำเนินการ ๔) ผลที่ได้รับ ด้านนักเรียน บุคลากรคร โรงเรียนและชุมชน ๕) ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ชุด ชีวิตที่สดใส
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ชุด ชีวิตที่สดใส

24 พ.ย. 2557 0 218

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ชุด ชีวิตที่สดใส

รายงานผลการพัฒนาของหนังสือประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ชุด ข้อมูลชวนรู้สู่การนำเสนอ
รายงานผลการพัฒนาของหนังสือประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ชุด ข้อมูลชวนรู้สู่การนำเสนอ

13 พ.ย. 2557 0 206

หนังสือประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุด ข้อมูลชวนรู้สู่การนำเสนอ

การศึกษาผลการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ วิชา สังคมศึกษา เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ วิชา สังคมศึกษา เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

03 พ.ย. 2557 0 280

เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

^