LASTEST NEWS

09 ธ.ค. 2561โรงเรียนอุดมดรุณี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (สมัคร4-12ธ.ค.61) 09 ธ.ค. 2561โรงเรียนวัดประชานิมิตร รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา (สมัคร4-11ธ.ค.2561) 09 ธ.ค. 2561(วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา) โรงเรียนวัดราชบพิธ รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์ (สมัคร6-13ธ.ค.61) 09 ธ.ค. 2561โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา (สมัคร6-13ธ.ค.61) 09 ธ.ค. 2561"หมอธี "หวังพนักงานธุการศธ.ช่วยเป็นหูเป็นตา ปราบโกง - วางแนวทางความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานธุรการ 09 ธ.ค. 2561โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ตังแต่วันที่ 4-18 ธ.ค.2561 08 ธ.ค. 2561ด่วน! กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2,680 อัตรา 08 ธ.ค. 2561"หมอธี"ปลื้มได้ครูธุรการเกือบ 3 หมื่นคน ฝากความหวังช่วยปราบโกง 08 ธ.ค. 2561การศึกษาไทยปัญหามากมายรอให้แก้ 07 ธ.ค. 2561กศจ.นครราชสีมา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 3 จำนวน 13 อัตรา - รายงานตัว 17 ธันวาคม 2561

สมัครสอบ ธ.ก.ส. 2557 ต้องจบการศึกษา วุฒิ/สาขา/วิชาเอก อะไรบ้าง? - ตรวจสอบที่นี่

  • 14 ม.ค. 2557 เวลา 20:53 น.
  • 37,773 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
สมัครสอบ ธ.ก.ส. 2557 ต้องจบการศึกษา วุฒิ/สาขา/วิชาเอก อะไรบ้าง? - ตรวจสอบที่นี่
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สมัครสอบ ธ.ก.ส. 2557 ต้องจบการศึกษา วุฒิ/สาขา/วิชาเอก อะไรบ้าง? - ตรวจสอบที่นี่
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก ธ.ก.ส.

ตามที่มีประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และการเงินระดับ 4 ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ปีบัญชี 2556
 
ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ และการเงิน ประจาสาขา และสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดของธนาคาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
ประมาณการจำนวนอัตราที่ต้องการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,760 อัตรา ดังนี้ 
 
>> ตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ ประมาณ 820 อัตรา
>> ตำแหน่งปฏิบัติงานการเงิน ประมาณ 940 อัตรา

 
วันนี้เรามาตรวจสอบคุณสมบัติกันครับว่า ผู้ที่จะสมัครสอบได้นั้น  จะต้องมีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท สาขาวิชา / วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา อะไรบ้าง จึงจะสมัครสอบได้ ไปดูข้อมูลกันครับ
 
 คุณสมบัติทั่วไป 
 
1) เพศ ชาย/หญิง และมีรายละเอียดการสมัครตามข้อ 6 (ในประกาศรับสมัคร)
 
2) อายุผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
    2.1 บุคคลทั่วไปต้องมีอายุตั้งแต่ 20 - 30 ปีบริบูรณ์ ( นับถึงวัน ที่สมัคร )
    2.2 บุคคลที่ปัจจุบันปฏิบัติงานกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในสัญญาจ้างประเภทที่ 1 (นับถึงวันที่ 19 มกราคม 2557) ซึ่งธนาคารพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการทางาน ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นอย่างดี ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 
3) มีสัญชาติไทย
 
4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 
5) เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
 
6) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สม ประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่าน การบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบาบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่นๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน
 
7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 
8) ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 
9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
 
10) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ หรือรอการลงโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

11) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

12) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

13) ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน
 
 คำขยายความของ  "ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงานและหนังสือรับรองประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี"  
 
1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์และหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทเอกชน ห้างหุ้นส่วน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ หรือ
 
2. ประสบการณ์และหนังสือรับรองการทำงานที่นอกเหนือจากข้อ 1 ต้องมีเอกสารยืนยันการประกอบกิจการจากทางราชการ และสามารถแสดงต่อธนาคารได้
 
 
 คำถามที่พบบ่อย 
 
Q : สำหรับพนักงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเอง สามารถสมัครสอบได้หรือไม่
A : สามารถสมัครสอบได้
 

เอกสาร แนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติของปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ

1. เพศชาย-หญิง

2. มีวุฒิการศึกษาดังนี้

 

 

วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา

สาขาวิขา / วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา

 

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

1

วท.บ., ทษ.บ., กษ.บ.

วท.ม., ทษ.ม., กษ.ม.

การเกษตร, เกษตรศาสตร์ (Agriculture), เกษตรทั่วไป (General Agriculture)

 

 

 

เกษตรเชิงระบบ (Systems Agriculture)

 

 

 

เกษตรกลวิธาน (Agricultural Mechanization)

 

 

 

เกษตรเขตร้อน (Tropical Agriculture)

 

 

 

ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (Agro - Bioresources)

 

 

 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biosciences)

 

 

 

พฤกษศาสตร์ (Botany)

 

 

 

พืชศาสตร์(Plant Science)

 

 

 

พืชศาสตร์และเทคโนโลยี (Plant Science and Technology)

 

 

 

พฤกษ์เศรษฐกิจ (Economic Botany)

 

 

 

โรคพืช (Plant Pathology), อารักขาพืช

 

 

 

พืชไร่ , พืชไร่นา (Agronomy)

 

 

 

พืชสวน (Horticulture),พืชผัก ;พืชส,วน'ประดับ ,ไม้ผล

 

 

 

ศึกษาศาสตร์-เกษตร, ครุศาสตร์เกษตร (Agricultural Education)

 

 

 

ปธฬวิทยา (Soil Science)

 

 

 

ปฐพืศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ (Soil Science and Conversation)

 

 

 

กีฏวิทยา (Entomology)

 

 

 

การจัดการศัตรูพืช (Pest Management)

 

 

 

สัตวศาสตร์ (Animal Science)

 

 

 

สัตววิทยา (Zoology),สัตว์ปีก , โคนม และโคเนื้อ

 

วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาโท

สาขาวิชา /วิชาเอก/โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา

 

วท.บ., ทษ.บ., กษ.บ.

วท.ม. , ทษ.ม. , กษ.ม.

สัตวบาล (Animal Husbandry)

สุขภาพสัตว์ (Animal Health Science)

อาหารสัตว์ (Animal Nutrition)

การผลิตสัตว์

การผสมพันธุสัตว์

เทคนิคการสัตวแพทย์ (Veterinary Technology)

 

วท.บ., ทษ.บ., กษ.บ.

วท.ม. , ทษ.ม. , กษ.ม.

วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (Veterinary Sciences)

วาริชศาสตร์ (Aquatic Sciences)

วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)

วิทยาศาสตร์การประมง (Fisheries Science)

ประมง (Fisheries), ประมงนํ้าจืด (Inland Fisheries)

การจัดการประมง (Fishery Mgt.)

ชีววิทยาประมง (Fishery Biology)

 

วท.บ., ทษ.บ., กษ.บ.

วท.ม. , ทษ.ม. , กษ.ม.

เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า (Aquaculture)

ผลิตภัณฑ์ประมง (Fishery Products)

โรคสัตว์,นา (Aquatic animal Disease)

อุตสาหกรรมประมง (Fishery Industry)

เทคโนโลยีชนบท (Rural Technology)

การวิจัยดำเนินงาน (Operations Research)

อุตสาหกรรมเกษตร (Agro Industrial),(Agricultural Industry)

2

วท.บ., สส.บ., กษ.บ., ทษ.บ., บธ.บ.

วท.ม, กษ.ม., วศ.ม., ทษ.ม., บธ.ม.

พัฒนาการเกษตร (Agricultural Development)

ธุรกิจการเกษตร ( Agribusiness)

บริหารธุรกิจการเกษตร (Agricultural Business Administration) , การจัดการธรกิจเกษตร ,การจัดการธรกิจเกษตรทั่วไป

 

วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาโท

สาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา

 

วท.บ., สส.บ., กษ.บ., ทษ.บ., บธ.บ.

วท.ม, กษ.ม., วศ.ม., ทษ.ม., บธ.ม.

ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร/ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร/ส่งเสริม การเกษตร (Agricultural Extension)

ส่งเสริมธรกิจเกษตร , ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร , ส่งเสริมการสื่อสาร

การเกษตร , การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

ส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์ (Agricultural Extension Cooperatives)

เศรษฐศาสตร์การเกษตร (Agricultural Economics)

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (Cooperative Economics)

การจัดการผลิตสัตว์(Animal Production Mgt.)

การจัดการผลิตพืช (Crop Production Mgt.)

 

วท.บ., สส.บ., กษ.บ., ทษ.บ., บธ.บ.

วท.ม, กษ.ม., วศ.ม., ทษ.ม., บธ.ม.

เทคโนโลยีการเกษตร ( Agricultural Technology)

เทคโนโลยีการเกษตร - การจัดการการผลิต (Agricultural Management)
การใช้ดินและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยีน (Sustainable Land Use and Natural Resource Management)

เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Technology)

เทคโนโลยีการผลิตพืช (Plant Production Technology)

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ (Seed Technology)

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (Animal Production Technology) เทคโนโลยีผลิตสุกร (Swine Production Technology)

เทคโนโลยีการหมัก (Fermentation Technology)

เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (Landscape Technology)

เทคโนโลยีทางอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ (Food Technology Biotechnology)

ผลิตกรรมชีวภาพ (Bioproduction)

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร(Food Industrial Technology)

วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ(Food Science and Nutrition)

 

วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาโท

สาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา

 

วท.บ., สส.บ., กษ.บ., ทษ.บ., บธ.บ.

วท.ม, กษ.ม., วศ.ม., ทษ.ม., บธ.ม.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)

วิทยาศาสตร์การอาหาร ( Food Science)

เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะขยายพันธุสัตว์ (Technology in Animal Production)

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Technology)

 

วท.บ., สส.บ., กษ.บ., ทษ.บ., บธ.บ.

วท.ม, กษ.ม., วศ.ม., ทษ.ม., บธ.ม.

พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (Agro Industrial Product Dev.)

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Agro Industry Technology)

เทคโนโลยีชีวภาพการอุตสาหกรรมเกษตร (Agro Industry Biotechnology)

การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Agro Industry Technology Management)

เทคโนโลยีการบรรจุ ( Packing Technology)

 

วท.บ., สส.บ., กษ.บ., ทษ.บ., บธ.บ.

วท.ม, กษ.ม., วศ.ม., ทษ.ม., บธ.ม.

เทคโนโลยีอาหาร (Food Technology)

เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Technology)

เทคโนโลยีการยาง (Rubber Technology)

เทคโนโลยีการประมง (Fisheries Technology)

เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝืง (Marine and Coastal Resources Management Technology)

วิศวกรรมแปรรูปอาหาร (Food Process Engineering)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ( Textile Science and Technology)

สิ่งแวดล้อม (Environmental)

การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม (Environmental Science)

นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม / วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Ecology)

ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ( Geography and Environment)

เกษตรผสมผสาน

 

วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาโท

สาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา

3

ทษ.บ.,ศ.บ., ศศ.บ. , วท.บ.

ทษ.ม., ศ.ม., วท.ม., ศศ.ม.

เศรษฐศาสตร์ (Economics) , เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ , เศรษฐศาสตร์การคลัง , เศรษฐศาสตร์การเงิน , เศรษฐศาสตร์เชิงประมาณ , เศรษฐศาสตร์การ ประกอบการ ,การเงินและเศรษฐศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร , เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ , เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการบริหาร , เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร , เศรษฐมิติ , เศรษฐศาสตร์เชิงประมาณ , เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ , เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม , เศรษฐศาสตร์และ การเงินระหว่างประเทศ

4

บธ.บ. , วท.บ.

บธ.ม. , วท.ม.

การเงิน (Finance) , การเงินธุรกิจ

วิศวกรรมการเงิน , การเงินประยุกต์ , การเงินและการลงทุน , บริหารการเงินและ การธนาคาร , บริหารการเงินและการคลัง , การลงทุนและการจัดการความเสี่ยง ทางการเงิน , การธนาคารและธุรกิจการเงิน , การเงินและการธนาคารระหว่าง ประเทศ , การจัดการการเงิน , การเงินเชิงปริมาณ , การเงินและการคลัง , การ ธนาคารระหว่างประเทศ

การตรวจสอบภายใน ,

การเงินการธนาคาร (Money and Banking)

 

บธ.บ. , วท.บ.

บธ.ม. , วท.ม.

บริหารการเงิน (Financial Management)

5

บธ.บ. , วท.บ.

บธ.ม. , วท.ม.

บัญชี (Accounting)

บัญชีต้นทุน (Costing)

บัณชีเพื่อการ'จัดการ , การสอบบัณชี , บัณชีแบบบรณาการ , บัณชีเพื่อการ วางแผนและควบคุม

บัญชีการเงิน

บัญชีบริหาร

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Acounting Information System)

6

บธ.บ., ศศ.บ.

กต.ม.,บธ.ม., ศศ.ม.

การตลาด, การตลาดทั่วไป , การบริหารการตลาด , เทคนิคทางการตลาด

 

วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาโท

สาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา

7

วท.บ., ศศ.บ., ทล.บ, บธ.บ., วศ.บ.

วท.ม, ศศ.ม., วศ.ม., บธ.ม.

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Applied Computer Science)

วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ระบบสารสนเทศ (Information Syatem), ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System),สารสนเทศศาสตร์ , สารสนเทศธุรกิจ , ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

สารสนเทศศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ , เทคโนโลยีสารสนเทศธรกิจ ,
ธรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ , เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และสารสนเทศ

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ , พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ , การ จัดการเทคโนโลยีและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีและการสื่อสาร

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8

ศศ.บ., รป.บ., ร.บ. , วท.บ

ศศ.ม.,รป.ม., ร.ม., วท.ม.

บริหารรัฐกิจ

รัฐศาสตร์, การปกครองส่วนท้องถิ่น, การปกครอง, การเมืองการปกครอง

 

ศศ.บ., รป.บ., ร.บ. , วท.บ

ศศ.ม.,รป.ม., ร.ม., วท.ม.

รัฐประคาสนศาสตร์

9

น.บ.

น.ม.

นิติศาสตร์ , กฎหมายธุรกิจ , กฎหมายเศรษฐกิจ

10

ศศ.บ., บธ.บ.

ศศ.ม., บธ.ม.

Advertisement
Advertisement

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : สมัครสอบ ธ.ก.ส. 2557 ต้องจบการศึกษา วุฒิ/สาขา/วิชาเอก อะไรบ้าง? - ตรวจสอบที่นี่

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^