LASTEST NEWS

23 พ.ค. 2560ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. 22 พ.ค. 2560ชมรม 7 วิชาชีพการแพทย์จ่อบุก สธ.ทวงบรรจุตำแหน่ง 26 พ.ค.นี้ หลังพยาบาลได้ 8,792 อัตรา 22 พ.ค. 2560"จันทรเกษม"เปิด7สาขาวิชาครูที่ขาดแคลน 22 พ.ค. 2560โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครครูชาวต่างประเทศสอนภาษา จำนวน 4 อัตรา 22 พ.ค. 2560โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 19-25พ.ค.60 22 พ.ค. 2560​รวมข่าวรับสมัครครูอัตราจ้าง-ครูธุรการ รวม 10 อัตรา วุฒิป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องใช้วุฒิครู 22 พ.ค. 2560โรงเรียนปัญจรักษ์ รับสมัครครูภาษาอังกฤษ สอนระดับประถมศึกษา (มีที่พักให้) 22 พ.ค. 2560โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี รับสมัครครูธุรการ 3 อัตรา วุฒิป.ตรีทุกสาขา(ไม่ต้องมีวุฒิครู) เงินเดือน 15,000บ. 22 พ.ค. 2560โรงเรียนสิริรัตนาธร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท 22 พ.ค. 2560ด่วน! โรงเรียนบ้านน้ำยาว รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชาเอก

สสวท.เปิดรับสมัครทุนสควค 560 อัตรา สำหรับบุคคลทั่วไป - ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 ม.ค.2557

  • 27 พ.ย. 2556 เวลา 13:50 น.
  • 17,343 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
สสวท.เปิดรับสมัครทุนสควค 560 อัตรา สำหรับบุคคลทั่วไป - ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 ม.ค.2557

Advertisement
เพิ่มเราเป็นเพื่อนใน Line กดเลย!

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium)
ประจำปีการศึกษา 2557
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานและจำนวนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555-2560) เพื่อผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษระดับปริญญาโททางการศึกษา สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยมีเงื่อนไขข้อผูกพันให้นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ สควค. เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องบรรจุเข้ารับราชการครูโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 580 คน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชน
1.2 มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
1.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2553 - 2555 หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2556 โดย
1.3.1มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือถ้ากำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนที่ 1/2556 ไม่ต่ำกว่า 2.75 (ทั้งนี้หากได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนตามโครงการ สควค. ต้องสำเร็จการศึกษาภายในภาคเรียนปกติ คือภาคเรียนที่ 2/2556 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75) และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาเอกที่ตรงกับสาขาที่สมัครสอบไม่ต่ำกว่า 2.75
1.3.2 สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
1.3.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า เคมี คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุ และ สิ่งแวดล้อม
1.4ไม่เคยมีใบประกอบวิชาชีพครูมาก่อนวันสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการ สควค.
1.5 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL Internet based test ที่มีคะแนนไม่น้อยกว่า 45 คะแนน หรือ IELTS 5.0 คะแนน (ผลคะแนนสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ ถึงวันที่ 6 มกราคม 2557) กรณี ผู้สมัครที่ยังไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ให้ดำเนินการสอบด้วยตนเองและ ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษไปยังมหาวิทยาลัยที่สมัครสอบ ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2557
1.6ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีเงื่อนไขผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุน
 
2.หลักฐานการสมัคร2.1ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์
2.2สำเนาเอกสารการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านธนาคาร (คนละ 600 บาท)
2.3 สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ หนังสือรับรองจากสถาบันอุดมศึกษาว่ากำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคเรียนสุดท้ายและใบแสดงผลการเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีถึงภาคเรียนที่ 1/2556 ไม่ต่ำกว่า 2.75
2.4หนังสือรับรองวิชาเอกจากมหาวิทยาลัย
2.5ใบแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษที่มีคะแนน TOEFL Internet based test ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 คะแนน(ถ้ามี) 
2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.7ใบรับรองแพทย์
 
3.ระยะเวลาการรับสมัคร
รับสมัครสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2557
 
4. วิธีการและรายละเอียดการสมัคร
4.1 ผู้สมัครดำเนินการสมัครผ่านเว็บไซต์ http://psmt.ipst.ac.th โดยกรอกข้อมูล ตามขั้นตอนที่แนะนำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และสั่งพิมพ์ใบสมัคร
4.2 ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 600 บาท ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร กรุงไทยตามรหัส COMP.CODE ที่ปรากฏบนใบแจ้งการชำระเงินที่พิมพ์จากระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 6 มกราคม 2557
4.3 ส่งใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมหลักฐานการสมัครสอบตามข้อ 2 ด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครต้องการสมัครสอบเพื่อรับทุนโครงการ สควค. โดยส่งไปยังที่อยู่ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
4.4 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานภาพการสมัครของตนเองได้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่17 มกราคม 2557 ทางเว็บไซต์ http://psmt.ipst.ac.th
4.5 ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบทางเว็บไซต์ http://psmt.ipst.ac.th เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้ารับการทดสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557
ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือปลอมแปลงหลักฐานทางราชการในการยื่นใบสมัคร สสวท. จะเพิกถอนสิทธิการสมัครและผลสอบทั้งหมด และผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องขอค่าสมัครคืนได้
 
5. ศูนย์มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ สควค.
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโททางการศึกษาในศูนย์มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 ศูนย์ ดังนี้
5.1 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5.2 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
5.4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5.5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5.6วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5.7คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
5.8คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
5.9คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5.10คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.11คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.12คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5.13 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5.14คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทั้งนี้ การดำเนินการเพื่อสมัครเข้ารับทุน ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการตามรายละเอียดของประกาศรับสมัครของแต่ละศูนย์มหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครต้องการสมัครสอบรับทุน
 
6. จำนวนที่รับเข้าศึกษา กำหนดจำนวนรับเข้าศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัย รวม 560 คน 

รับสมัครทุนสควค2557
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ศูนย์มหาวิทยาลัยมีผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง คณะอนุกรรมการฯ อาจพิจารณาถ่ายโอนผู้ได้รับการคัดเลือกไปยังศูนย์มหาวิทยาลัยอื่น ตามความประสงค์ของผู้รับทุนต่อไป
 
7. สถานภาพการสมัคร สิทธิ์ในการสอบข้อเขียนและสถานที่สอบ
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานภาพการสมัคร สิทธิ์ในการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ ได้ด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ http://psmt.ipst.ac.th ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 หรือตรวจสอบกับศูนย์มหาวิทยาลัยที่สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการ สควค. โดยตรง สำหรับสถานที่สอบให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
8. กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าสอบคัดเลือก ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสอบเข้ารับทุน โดยในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบ
8.1 สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 เวลา 09:00 - 16:00 น.ณ ศูนย์มหาวิทยาลัย ดังนี้
1) วิชาวัดแววความเป็นครู (100 คะแนน) เวลา 09:00 - 12:00 น.
2) วิชาเฉพาะวิชาเอก (100 คะแนน)เวลา 13.00 - 16.00 น.
(วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์)
 
9. ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ทางเว็บไซต์ http://psmt.ipst.ac.thและมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสอบคัดเลือก โดยคณะอนุกรรมการ จะพิจารณาจากผลคะแนนสอบข้อเขียน
 
10.การสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสอบเข้ารับทุน สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ หรือไม่มีผลสอบมายื่นภายในวันสอบสัมภาษณ์ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
 
11. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสอบเข้ารับทุน และทางเว็บไซต์ สสวท. http://psmt.ipst.ac.th ผู้สมัครที่สอบผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการศึกษา ณ ศูนย์ที่สมัครสอบเท่านั้นโดยคณะอนุกรรมการ จะพิจารณาจากผลคะแนนสอบข้อเขียนผลการสอบสัมภาษณ์ และผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL Internet based test ที่มีคะแนนไม่น้อยกว่า 45 คะแนน หรือ IELTS 5.0 คะแนน เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
 
12. การรายงานตัวและปฐมนิเทศ
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา ให้ไปรายงานตัวเข้ารับทุนการศึกษา พร้อมทำสัญญารับทุนการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเข้ารับการปฐมนิเทศตามที่ สสวท. กำหนด (สถานที่จะแจ้งผู้ได้รับทุนทราบภายหลังทาง http://psmt.ipst.ac.th ) ทั้งนี้ หากผู้ได้รับทุนไม่ไปทำสัญญาตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและไม่เข้ารับการปฐมนิเทศ ตามที่ สสวท. กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนดังกล่าว
 
ทั้งนี้ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษาในประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับอุดมศึกษาในประเทศ กำหนดและถือเป็นที่สิ้นสุด
 
ประกาศณวันที่4พฤศิจกายนพ.ศ. 2556
 
(ศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ระดับอุดมศึกษาในประเทศ
 
Advertisement
Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : สสวท.เปิดรับสมัครทุนสควค 560 อัตรา สำหรับบุคคลทั่วไป - ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 ม.ค.2557

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^