LASTEST NEWS

22 มิ.ย. 2561‘บุญรักษ์’สั่งรร.สพฐ.เลิกรับอนุบาล3ขวบ ‘บิ๊กจิน’จี้ปั้นเด็กทำงานตรงสาขา 21 มิ.ย. 2561สมัครสอบครูผู้ช่วย สาขาขาดแคลน ทำความรู้จัก "แบบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ" 21 มิ.ย. 2561เอกสารและหลักฐาน ที่ใช้สมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 21 มิ.ย. 2561ตัวอย่าง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 สังกัดสพฐ. 21 มิ.ย. 2561ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3644 - ว 3646 เรื่องการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 21 มิ.ย. 2561บอร์ดก.ค.ศ.เห็นชอบเปิดทางใช้บัญชีครูผู้ช่วย ข้ามสังกัดได้ครั้งแรก 21 มิ.ย. 2561เอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู 3 อย่างที่สามารถใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 21 มิ.ย. 2561ผลการประชุม ก.ค.ศ. 6/2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 20 มิ.ย. 2561โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท 20 มิ.ย. 2561โรงเรียนเด็กสากล เปิดรับสมัครตำแหน่งครูอนุบาลและครูบรรณารักษ์ 2 ตำแหน่ง

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (วันที่ 18 มิถุนายน 2556)

  • 19 มิ.ย. 2556 เวลา 10:21 น.
  • 5,851 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (วันที่ 18 มิถุนายน 2556)
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 188/2556 มติ ครม. 18 มิถุนายน 2556
 ครม.แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
 
 ศึกษาธิการ - นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 3 ราย และศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด
 
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 3 ราย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
 
1. นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
 
2. นายพิษณุ ตุลสุข  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
3. นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
 
แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด
 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 107/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้
 
 องค์ประกอบ รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง กรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล นายภัทรศักดิ์  อุตตมะโยธิน นายวรพล โสคติยานุรักษ์ นายวิษณุ เครืองาม นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นกรรมการและเลขานุการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
 อำนาจหน้าที่
 
 1. ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม เพื่อให้อัตราค่าตอบแทนมีความเสมอภาค เป็นธรรมและเหมาะสม ไม่เหลื่อมล้ำ เทียบเท่ามาตรฐานการครองชีพ และให้สอดคล้องกับระบบการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่
 
 2. จัดทำข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนขั้นสูงและขั้นต่ำของผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมที่เป็นมาตรฐานกลางหรือบัญชีกลางต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำไปจัดทำเป็นบัญชีค่าตอบแทนของตนเอง
 
 3. ศึกษาวิเคราะห์อัตราค่าตอบแทนของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งระบบในเชิงเปรียบเทียบกับภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและภาคเอกชน รวมทั้งรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะทุกสิ้นปีงบประมาณหรือระยะเวลาอื่นตามที่เห็นสมควร
 
 4. อำนาจหน้าที่ตามข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ให้ครอบคลุมส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐในสังกัดฝ่ายบริหาร หน่วยงานอื่นของรัฐในสังกัดฝ่ายนิติบัญญัติ หน่วยงานอื่นของรัฐในสังกัดฝ่ายตุลาการ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
 
 5. เชิญบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชนมาชี้แจงแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
 
 6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป
 
Advertisement
Advertisement

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (วันที่ 18 มิถุนายน 2556)

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^