LASTEST NEWS

30 ก.ย. 2566โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตราจ้าง เงินเดือน 9,000-15,800 บาท 30 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.อยุธยา เขต 1 30 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.อุบลราชธานี เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 30 ก.ย. 2566มาแล้ว!! คำสั่งย้ายและคำสั่งแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ-ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สระบุรี - ผลย้ายครู 2566 สพม.สระบุรี 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ฉะเชิงเทรา - ผลย้ายครู 2566 สพม.ฉะเชิงเทรา 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สงขลา สตูล - ผลย้ายครู 2566 สพม.สงขลา สตูล 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.นครปฐม - ผลย้ายครู 2566 สพม.นครปฐม

อบจ.ปทุมธานี เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 50 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม

  • 18 เม.ย. 2566 เวลา 12:30 น.
  • 18,122
อบจ.ปทุมธานี เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 50 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

อบจ.ปทุมธานี เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 50 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก อบจ.ปทุมธานี

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 4 ข้อ 18 และข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จำนวนทั้งสิ้น 12 ตำแหน่ง รวม 50 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร (ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น)
    1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 ตำแหน่ง 32 อัตรา ประกอบด้วย
          ก. ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 7 ตำแหน่ง 20 อัตรา ดังนี้
          1) ผู้ช่วยครู
              - วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
              - วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
              - วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
              - วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
              - วิชาเอกสุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา
              - วิชาเอกทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา


          2) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
          3) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
          4) ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
          5) ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
          6) ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
          7) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา

          ข. ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ จำนวน 2 ตำแหน่ง 12 อัตรา ดังนี้
          1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 4 อัตรา
          2) พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 อัตรา

    1.2 พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 18 อัตรา ดังนี้
          1) คนงานทั่วไป
              - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 อัตรา
              - งานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
              - งานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา
          2) คนสวน จำนวน 2 อัตรา
          3) ภารโรง จำนวน 6 อัตรา

หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานทั้งในส่วนราชการภายในและสถานศึกษาในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
    ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 4 ข้อ 18 และข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ดังนี้
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
          1) มีสัญชาติไทย
          2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
          3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
          (ก) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
          (ข) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
          (ค) โรคติดยาเสพติดให้โทษ


          (ง) โรคพิษสุราเรื้อรัง
          (จ) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด
          5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
          7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
          8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
          9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว. 89/2501 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2501 และความในข้อ 4 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ 1/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564

หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น


    2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
          ผู้ที่จะสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามตำแหน่งที่จะสมัคร (รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี)

3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    3.1 กำหนดการรับสมัครู
          เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566
    3.2 วิธีการรับสมัคร
          ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชั้น 4) ถนนปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์หมายเลข 0-2975-8940 ต่อ 410 ในวันและเวลาราชการ
  • 18 เม.ย. 2566 เวลา 12:30 น.
  • 18,122

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <