LASTEST NEWS

24 ก.ย. 2566กรมป่าไม้ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 69 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้-16 ตุลาคม 2566 24 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี รับสมัครงาน 184 อัตรา 24 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 174 อัตรา สมัครบัดนี้-10 ต.ค.2566 24 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 สพม.เพชรบุรี - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 2 สพม.เพชรบุรี 23 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 23 ก.ย. 2566ข้าราชการเกษียณปีนี้ 21,233 ราย รับคนละ 1.3 ล้านบาท! กบข. เตรียมจ่ายเงิน 2.7 หมื่นล้าน 23 ก.ย. 2566“เพิ่มพูน” ชี้หนี้ครูเหมือนงูกินหาง 

สพม.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการ พนักงานช่วยสอน 4 อัตรา

  • 15 เม.ย. 2566 เวลา 14:36 น.
  • 10,018
สพม.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการ พนักงานช่วยสอน 4 อัตรา

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพม.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการ พนักงานช่วยสอน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 4 ตำแหน่ง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 มาตรา 45 (3) แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. 2560 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
1.1 ตำแหน่ง ครูผู้สอน
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) การอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(5) ให้คำแนะนำและแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่ผู้เรียน
(6) จัดทำแผนการสอนและแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวของกระทรวงศึกษาธิการ
(7) จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนและดำเนินการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน
(8) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราว่าง โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
(1) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
(2) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
(3) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
(รายละเอียดกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ตามแนบท้ายประกาศ)

ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

1.2 ตำแหน่ง พนักงานช่วยสอน
กลุ่มงาน บริการ
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
(1) ช่วยและสนับสนุนในการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) ช่วยและสนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(3) ช่วยเหลือและสนับสนุนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(4) ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป
(5) ติดต่อ ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง โรงเรียนห้วยยางวิทยา อำเภอทับสะแก จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
(3) เป็นผู้ที่เสื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
(3) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมนดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(12) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำความผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(1ต) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
(14) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

หมายเหตุ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.2.1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางปริญญาตรีทางอื่นที่ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครตรงตามประกาศรับสมัคร
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอนไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย และยังไม่หมดอายุ
2.2.2 กลุ่มงานบริการ
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
(2) มีความรู้ ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft office
(3) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับอบายมุขสิ่งเสพติดทุกชนิดและมีบุคลิกภาพ สุภาพ เรียบร้อย

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรี่ขันธ์ในระหว่างวันที่ 18 - 24 เมษายน 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า 08.30 น. - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.20 น. - 16.30 น. โดยผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง และต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม รองเท้าให้ใส่รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นเท่านั้น
 
  • 15 เม.ย. 2566 เวลา 14:36 น.
  • 10,018

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <