LASTEST NEWS

30 ก.ย. 2566โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตราจ้าง เงินเดือน 9,000-15,800 บาท 30 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.อยุธยา เขต 1 30 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.อุบลราชธานี เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 30 ก.ย. 2566มาแล้ว!! คำสั่งย้ายและคำสั่งแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ-ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สระบุรี - ผลย้ายครู 2566 สพม.สระบุรี 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ฉะเชิงเทรา - ผลย้ายครู 2566 สพม.ฉะเชิงเทรา 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สงขลา สตูล - ผลย้ายครู 2566 สพม.สงขลา สตูล 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.นครปฐม - ผลย้ายครู 2566 สพม.นครปฐม

โรงเรียนหอวัง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 14 เม.ย. 2566 เวลา 22:27 น.
  • 9,366
โรงเรียนหอวัง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนหอวัง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 6 พ.ค.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนหอวัง

ประกาศโรงเรียนหอวัง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (งานสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน)

ด้วยโรงเรียนหอวัง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (งานสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน) เพื่อปฏิบัติหน้าที่และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ชื่อตำแหน่ง ขอบข่ายงานและรายละเอียดการจ้าง
1.1  ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว    
1.2  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
       ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน   1   อัตรา
1.3  รายละเอียดการจ้าง
       -   จำนวน  1  อัตรา   
       -   อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
    -  เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 23 – 45 ปี 
    -  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
    -  มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office ( Word / Excel / Power Point ) และการใช้อินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี 
    -  สามารถร่างหนังสือโต้ตอบทั้งภายในและภายนอกได้
    -  มีความสามารถในการจัดวางระบบการจัดเอกสารในสำนักงานเพื่อการสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว
    -  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีใจรักการบริการ
    -  มีสัญชาติไทย 
    -  ผ่านสถานภาพทางการทหาร (การเกณฑ์ทหาร)
    -  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    -  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
    -  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด   ทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ         
    -   ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
    -  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
    -  มีจิตสาธารณะในการปฏิบัติงาน

3. หน้าที่รับผิดชอบ
    -  ลงทะเบียนรับหนังสือราชการภายในเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
    -  ประสานงานการประชุม จัดเตรียมเอกสาร จัดสถานที่ 
    -  ติดตามเอกสาร การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    -  จัดระบบการดำเนินงานด้านงานเอกสารของสำนักงานผู้อำนวยการ
    -  ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ
    -  จัดทำและเวียนหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
    -  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

4. การรับสมัคร
   วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครผ่านช่องทางอีเมล ได้ที่ director_office@horwang.ac.th ตั้งแต่วันที่  12 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 6  พฤษภาคม พ.ศ. 2566
  • 14 เม.ย. 2566 เวลา 22:27 น.
  • 9,366

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <