LASTEST NEWS

22 มี.ค. 2566มีผลบังคับใช้แล้ว สมาชิก กบข.ออมเพิ่มได้สูงสุด 30% ของเงินเดือน เริ่ม 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 22 มี.ค. 2566สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 21-27 มี.ค.66 22 มี.ค. 2566การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 22 มี.ค. 2566ว9/2566 แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. (ยกเว้น สศศ.) 22 มี.ค. 2566ว10/2566 แนวปฏิบัติการขอใช้บัญชีสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. (ยกเว้น สศศ.) 22 มี.ค. 2566คุรุสภาย้ำ “ออก-ต่อ” ตั๋วครูตามข้อบังคับใหม่ !!! ต้องผ่านลักษณะต้องห้าม 22 มี.ค. 2566ผู้ค้ำเงินกู้ลุ้น !!! ศธ.หาทางอุ้มไม่ต้องรับภาระหนี้สินทั้งก้อน 22 มี.ค. 2566ยกเครื่อง ผู้ประเมินภายนอก ‘สมศ.’ หวังสร้างความมั่นใจให้สถานศึกษา 22 มี.ค. 2566(อย่างเป็นทางการ) ประกาศแล้ว !! ครูกทม. 1/2565 สอบ 1-2 เม.ย.2566 จำนวน 7 สนามสอบ 22 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร - ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 03 ก.พ. 2566 เวลา 21:56 น.
  • 3,513
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

ประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้างงบอุดหนุนจากสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ด้วยโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่การสอนจากงบประมาณจากสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดวิชาเอกที่รับสมัคร ดังนี้

1) สาขาวิชาปฐมวัย 2) สาขาวิชาสังคมศึกษา 3) สาขาวิชาภาษาไทย หรือทั่วไป ไม่จำกัดเอก

เงินเดือนตามวุฒิ ฯ รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
5) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐไม่เป็นผู้ที่เคยรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

1.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูอัตราจ้างสอน
1) มีความรู้ ความสามารถในการสอนวิชาเอกที่ใช้ในการสมัคร
2) มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือ มีใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่การสอน
3) วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาสมัคร

1.3 อัตราค่าจ้างและระยะเวลาการจ้าง
1) ค่าตอบแทน 15,000 บาท (หักค่าประกันสังคมตามประกาศของสำนักงานประกันสังคม)
2) ระยะเวลาการจ้าง 8 เดือน (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน พ.ศ. 2566)

2. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป(ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 6 เดือน)
2) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จำนวน 1 ฉบับ
6) หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล,ทะเบียนสมรส(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

3. กำหนดการรับสมัคร สถานที่รับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก
1) วันรับสมัคร ระหว่างวันที่ 3 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
2) สถานที่รับสมัคร ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ต.สำโรง อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ โทร. 02 – 1737197 หรือ 081 – 8449356
 
  • 03 ก.พ. 2566 เวลา 21:56 น.
  • 3,513

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^