LASTEST NEWS

27 มี.ค. 2566ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 (ภายใน 27 มี.ค.2566) 27 มี.ค. 2566โรงเรียนหอวัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-21 เมษายน 2566 27 มี.ค. 2566สรุปพ.ร.บ.กยศ.ลดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ไม่ต้องมีคนค้ำ เปิดมิติใหม่ชำระหนี้ 'ตัดเงินต้นก่อนดอก' 27 มี.ค. 2566ประกาศแล้ว !! ผลสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2566 26 มี.ค. 2566(( ลิงก์ )) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ครั้งที่ 1/2566 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 26 มี.ค. 2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) รับสมัครอาจารย์ 13 อัตรา 26 มี.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 26 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.ขอนแก่น - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.ขอนแก่น 26 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 5 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 5 26 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 4 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 4

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 23 - 28 มกราคม 2566 

  • 22 ม.ค. 2566 เวลา 09:11 น.
  • 1,346
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 23 - 28 มกราคม 2566 

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 23 - 28 มกราคม 2566 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนนันทบุรีวิทยา

ประกาศโรงเรียนนันทบุรีวิทยา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6

ด้วยโรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร เลขที่ 13 ถนนสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สังกัดสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติหน้าที่
(1) ปฏิบัติสายงานการสอนมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
(2) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียน การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
(1) อัตราเงินเดือน 7,500 บาท ผ่านการประเมิน 3 เดือน ปรับเงินเดือนเป็น 8,000 บาท มีประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ และอาหารกลางวันฟรี

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่โนพรรคการเมือง
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
    1. ผู้สมัครในตำแหน่งครูต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript ) สำเร็จการศึกษา
    2. มีใบประกอบวิชาชีพครูในเบื้องต้น
    3. มีวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ สามารถสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เป็นอย่างดี
    4. มีสัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
    4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 23 - 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทร. 088-4o77342
    4.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ในวันที่ 29 มกราคม 2566 ทางเพจเฟชบุ๊ก รร.นันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุข้างค้ำ วรวิหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม
   - ประกาศรับสมัคร
  • 22 ม.ค. 2566 เวลา 09:11 น.
  • 1,346

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^