LASTEST NEWS

24 ก.ย. 2566กรมป่าไม้ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 69 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้-16 ตุลาคม 2566 24 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี รับสมัครงาน 184 อัตรา 24 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 174 อัตรา สมัครบัดนี้-10 ต.ค.2566 24 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 สพม.เพชรบุรี - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 2 สพม.เพชรบุรี 23 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 23 ก.ย. 2566ข้าราชการเกษียณปีนี้ 21,233 ราย รับคนละ 1.3 ล้านบาท! กบข. เตรียมจ่ายเงิน 2.7 หมื่นล้าน 23 ก.ย. 2566“เพิ่มพูน” ชี้หนี้ครูเหมือนงูกินหาง 

(เงินเดือน 26,000-35,000.-บาท) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครครู 10 อัตรา สมัครบัดนี้-16 ม.ค.2566

  • 21 ธ.ค. 2565 เวลา 22:29 น.
  • 6,696
(เงินเดือน 26,000-35,000.-บาท) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครครู 10 อัตรา สมัครบัดนี้-16 ม.ค.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

(เงินเดือน 26,000-35,000.-บาท) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครครู 10 อัตรา สมัครบัดนี้-16 ม.ค.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของรัฐมีสถานภาพเป็นองค์การมหาชนดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สายวิชาการของโรงเรียน จํานวน 10 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและคุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- มีสัญชาติไทย
- สามารถทํางานให้โรงเรียนได้เต็มเวลา
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
- ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทํากับโรงเรียน

1.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ตําแหน่งที่ 1 ครูสอนวิชาฟิสิกส์จํานวน 2 อัตรา
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.)หรือสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- หากมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านแมคคาทรอนิกส์ หรือการทําวิจัยด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตําแหน่งที่ 2 ครูสอนวิชาเคมีจํานวน 3 อัตรา
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก
- สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ (Physical Chemistry) 1 อัตรา
- สาขาเคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry) 1 อัตรา
- สาขาเคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry) 1 อัตรา
- หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตําแหน่งที่ 3 ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์จํานวน 1 อัตรา
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสถิติหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
- หากมีความรู้หรือประสบการณ์ หรืองานวิจัยในด้านคณิตศาสตร์ที่เน้น mathematical modeling หรือ เกี่ยวข้องกับ computer science หรือการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในด้านต่าง ๆ รวมถึงมีความสามารถใช้โปรแกรมการคํานวณทางคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ตําแหน่งที่ 4 ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์จํานวน 1 อัตรา
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก
- ต้องเรียนรายวิชาทางคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
- มีความรู้และความชํานาญในการเขียนโปรแกรม การจัดการระบบฐานข้อมูล
- ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์ สามารถเขียนโปรแกรมและสามารถสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมและการประยุกต์ที่เกี่ยวข้องได้
- หากมีความรู้หรือประสบการณ์ หรืองานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เน้น Machine learning, AI,Data science หรือ การประยุกต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตําแหน่งที่ 5 ครูสอนวิชาสังคมศึกษา จํานวน 1 อัตรา
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาทางด้านภูมิศาสตร์ สาขาวิชาทางด้านสังคมศึกษาหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านสังคมศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ตําแหน่งที่ 6 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 2 อัตรา
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาภาษาอังกฤษหรือการสอนภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนนหรือผลคะแนน TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน หรือผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 7 หรือผลคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน หรือเทียบเท่าทุกตําแหน่ง
- มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี 2.50 ขึ้นไป และระดับปริญญาโท/เอก 3.25 ขึ้นไป
- ตําแหน่งที่ 1- 5 มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือผลคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือเทียบเท่า
- สามารถปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมายได้
- หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 อนึ่ง หากผู้สมัครสอบเพื่อคัดเลือกตําแหน่งที่ 1 – 5 อยู่ระหว่างการรอผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือมีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนดข้างต้น โรงเรียนจะพิจารณาให้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและหากผ่านการคัดเลือก โรงเรียนทําสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างสัญญารายปีก่อนและเมื่อมีผลการสอบตามเกณฑ์ข้างต้นแล้วและมีพฤติกรรมการทํางานที่เหมาะสม โรงเรียนจึงจะบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่

2. การรับสมัคร
2.1 กําหนดการและสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครสามารถ download ใบสมัครได้จาก www.mwit.ac.th และยื่นใบสมัครได้ 2 ช่องทางเท่านั้น คือ (1) ทางไปรษณีย์ด่วนที่สุด (ems)ถึงงานบุคคลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เลขที่ 364 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 (นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสุดท้าย) หรือ (2) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hr@mwit.ac.th พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร (ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี459-0-47124-8) จํานวน 150 บาท ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ hr@mwit.ac.th

3. อัตราเงินเดือนขั้นต้นและประโยชน์ตอบแทน
3.1 เงินเดือนขั้นต้นตามวุฒิการศึกษา
- เจ้าหน้าที่สายวิชาการอัตราเงินเดือนระดับปริญญาโท 26,000 บาท ระดับปริญญาเอก 35,000 บาท
- ผู้ที่มีประสบการณ์ในตําแหน่งที่ประกาศรับสมัครมาก่อนอาจได้รับการพิจารณาค่าประสบการณ์ตามระเบียบของโรงเรียน
3.2 ประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับนอกจากเงินเดือน
(1) เงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพเป็นรายเดือน
(2) ค่ารักษาพยาบาลสําหรับตนเอง คู่สมรสและบุตรจํานวนไม่เกิน 3 คน ตามระเบียบของโรงเรียน ส่วนบิดา มารดา ของเจ้าหน้าที่จะได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบของโรงเรียน
แต่ไม่เกินคนละ 15,000 บาท ต่อปีงบประมาณ หรืออาจเลือกวิธีทําประกันสุขภาพคนละไม่เกิน 15,000 บาท ต่อปีงบประมาณ
(3) เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรตามระเบียบของโรงเรียน
(4) เงินทดแทนตามระเบียบของโรงเรียนในกรณีที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทํางาน
(5) สิทธิ์ในการลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วยและการลาอื่น ๆ ตามระเบียบของโรงเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ประกาศรับสมัคร
  - ใบสมัครงาน
  • 21 ธ.ค. 2565 เวลา 22:29 น.
  • 6,696

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <