LASTEST NEWS

28 ม.ค. 2566รับเยอะ 96 อัตรา กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. - 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ) วุฒิปวส./ป.ตรีทุกสาขา 28 ม.ค. 2566วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 20,250 บาท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย บัดนี้-23 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566​​​​​​​สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครพนักงานกองทุน 6 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท  28 ม.ค. 2566#จบแล้วบรรจุเป็นครู  ทุนเอราวัณ รับสมัครนักเรียนม.6 จำนวน 50 คน เรียนป.ตรี สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 28 ก.พ.66 28 ม.ค. 2566ไม่ต้องผ่าน ก.พ. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครพนักงานราชการ ตั้งแต่บัดนี้-30 ม.ค.66 28 ม.ค. 2566มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ตั้งแต่บัดนี้-31 ม.ค.2566 28 ม.ค. 2566มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 11,280-13,800 ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.-3 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ม.ค.2566

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 ธันวาคม 65

  • 28 พ.ย. 2565 เวลา 18:47 น.
  • 3,947
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 ธันวาคม 65

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 ธันวาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา 2565

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. อัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว ที่รับสมัคร
1.1 อัตราจ้างชั่วคราว
1) ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา กลุ่มบริหารวิชาการ
2) ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาภาษาไทย กลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน 2 อัตรา กลุ่มบริหารวิชาการ

1.2 ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง คนสวน - ช่างไฟฟ้า กลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

2. คุณลักษณะของผู้มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ
2) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร)
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นบุคคลผู้ที่มีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือง ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ดังนี้
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่รังเกียจแก่สังคม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงสูงสุดให้จำคุกเพราะการกระทำผิดทางอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
7) ไม่เป็นผู้เสพสารติด หรือติดยาเสพติดทุกประเภท

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
2.2.1 ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาภาษาไทย กลุ่มบริหารวิชาการ
1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นอย่างน้อยหรือเทียบเท่าในสาขาที่สมัครหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือทำเรื่องขออนุญาต ปฏิบัติการสอนโดย
ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา
2) เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสม
3) รับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง

2.2.2 ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มบริหารวิชาการ
1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นอย่างน้อยหรือเทียบเท่าในสาขาที่สมัครหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือทำเรื่องขออนุญาต ปฏิบัติการสอนโดย
ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา2) เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสม
3) รับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง

2.2.3 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน - ช่างไฟฟ้า กลุ่มบริหารทั่วไป
1) ดูแลระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน
2) ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้ง ดัดแปลง บำรุงรักษา ซ่อมเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า
3) มีประสบการณ์ในวิชาชีพไม่น้อยกว่า 3 - 5 ปี
4) จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
5) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานไฟฟ้าภายในอาคารเรียนของโรงเรียน
6) มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
7) มีความรู้ความสามารถดำเนินการเรื่องงานสวน
8) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
รับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารสำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล (ห้อง 1118) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ประกาศรับสมัคร
 
  • 28 พ.ย. 2565 เวลา 18:47 น.
  • 3,947

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^