LASTEST NEWS

28 ม.ค. 2566รับเยอะ 96 อัตรา กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. - 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ) วุฒิปวส./ป.ตรีทุกสาขา 28 ม.ค. 2566วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 20,250 บาท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย บัดนี้-23 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566​​​​​​​สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครพนักงานกองทุน 6 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท  28 ม.ค. 2566#จบแล้วบรรจุเป็นครู  ทุนเอราวัณ รับสมัครนักเรียนม.6 จำนวน 50 คน เรียนป.ตรี สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 28 ก.พ.66 28 ม.ค. 2566ไม่ต้องผ่าน ก.พ. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครพนักงานราชการ ตั้งแต่บัดนี้-30 ม.ค.66 28 ม.ค. 2566มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ตั้งแต่บัดนี้-31 ม.ค.2566 28 ม.ค. 2566มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 11,280-13,800 ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.-3 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ม.ค.2566

(( มีบ้านพักครูให้ )) โรงเรียนเมืองมายวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 พฤศจิกายน 2565

  • 07 พ.ย. 2565 เวลา 12:25 น.
  • 3,254
(( มีบ้านพักครูให้ )) โรงเรียนเมืองมายวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 พฤศจิกายน 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

(( มีบ้านพักครูให้ )) โรงเรียนเมืองมายวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 พฤศจิกายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเมืองมายวิทยา
 
ประกาศโรงเรียนเมืองมายวิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนเมืองมายวิทยา จังหวัดลําปาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง จํานวน 2 อัตรา จึงออกประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล ดังนี้

1. ตําแหน่งครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    1.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค/ก.ค.ศ.กําหนด สําหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค/ก.ค.ศ.กําหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) สําเร็จการศึกษา
    1.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือใบอนุญาตการสอนที่ครุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนและยังไม่หมดอายุ
    1.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช


2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะ 
1. จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์หรือการสอนคณิตศาสตร์
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีความชํานาญในการสอนวิชาคณิตศาสตร์
3. ปฏิบัติหน้าที่สอนระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ในวิชาคณิตศาสตร์
4. ปฏิบัติงานประจําในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยความเต็มใจ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติเฉพาะ 
1. จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษหรือการสอนภาษาอังกฤษ
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีความชํานาญในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
3. ปฏิบัติหน้าที่สอนระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ในวิชาภาษาอังกฤษ
4. ปฏิบัติงานประจําในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยความเต็มใจ

3. วิธีการจ้างและระยะเวลาจ้าง
3.1 จ้างเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งข้างต้น
3.2 อัตราค่าจ้าง 7,000 บาท/เดือน
3.3 ระยะเวลาการจ้างตลอดปีการศึกษา

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 พฤศจิกายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร
  • 07 พ.ย. 2565 เวลา 12:25 น.
  • 3,254

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^