LASTEST NEWS

27 มี.ค. 2566ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 (ภายใน 27 มี.ค.2566) 27 มี.ค. 2566โรงเรียนหอวัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-21 เมษายน 2566 27 มี.ค. 2566สรุปพ.ร.บ.กยศ.ลดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ไม่ต้องมีคนค้ำ เปิดมิติใหม่ชำระหนี้ 'ตัดเงินต้นก่อนดอก' 27 มี.ค. 2566ประกาศแล้ว !! ผลสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2566 26 มี.ค. 2566(( ลิงก์ )) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ครั้งที่ 1/2566 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 26 มี.ค. 2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) รับสมัครอาจารย์ 13 อัตรา 26 มี.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 26 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.ขอนแก่น - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.ขอนแก่น 26 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 5 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 5 26 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 4 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 4

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาชีววิทยา เงินเดือน 14,000.-บาท

  • 01 ก.ย. 2565 เวลา 22:20 น.
  • 1,507
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาชีววิทยา เงินเดือน 14,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาชีววิทยา เงินเดือน 14,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45(3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่งณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครและค่าตอบแทน
    ครูอัตราจ้าง วิชาเอกชีววิทยา ค่าตอบแทนเดือนละ 14,000 (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
         (1) มีสัญชาติไทย
         (2) มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
         (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         (4) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
         (5) ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
         (6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
         (1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
         (2) มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้
         (3) เป็นผู้มีอัธยาศัยดี มีมารยาท รับผิดชอบต่อหน้าที่ และรักษาเวลาอย่างเคร่งครัด
         (4) สามารถปฏิบัติหน้าที่พิเศษประจำสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการได้

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
    ผู้สนใจสามารถติดต่อขอยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบที่อีเมล์hr@makut.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

รายละเอียดประกาศรับสมัคร
  • 01 ก.ย. 2565 เวลา 22:20 น.
  • 1,507

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^