LASTEST NEWS

27 พ.ย. 2565ข่าวดี! กยศ.ช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงิน ลดเงินต้น 5% ลดเบี้ยปรับ 100% ลงทะเบียนขอรับสิทธิ เช็กรายละเอียดที่นี่ 27 พ.ย. 2565สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2566 27 พ.ย. 2565สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจ  5,200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. - 19 ธ.ค.2565 27 พ.ย. 2565สพฐ.ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 151 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 26 พ.ย. 2565สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 ธันวาคม 2565 26 พ.ย. 2565สพป.อำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการครู 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2565 26 พ.ย. 2565สพม.นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการวิทยาศาสตร์ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2565 25 พ.ย. 2565ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ “ตรีนุช” จ่อประกาศแยก “วิชาประวัติศาสตร์” ออกจาก 8 กลุ่มสาระเรียนรู้ 24 พ.ย. 2565สพป.นครราชสีมา เขต 6 รับสมัครพนักงานราชการครู 13 อัตราตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565 24 พ.ย. 2565เช็กด่วน!! 18 วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี 2565

โรงเรียนบางกะปิ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-29 สิงหาคม 2565

  • 24 ส.ค. 2565 เวลา 15:12 น.
  • 2,487
โรงเรียนบางกะปิ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-29 สิงหาคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบางกะปิ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-29 สิงหาคม 2565

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบางกะปิ

ประกาศโรงเรียนบางกะปิ
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนบางกะปิเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียนบางกะปิ ประจำปี 2565 จึงประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
    1. เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง
    2. ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 1 ตำแหน่ง
    3. ช่างไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
           2.1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
           2.1.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
           2.1.3 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถ มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบ
           2.1.4 ไม่เป็นข้าราชการ หรือ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุสามเณร ณ วันที่รับสมัคร
           2.1.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
           2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษคดีทางอาญาและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
           2.1.7 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือเคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
           2.1.8 เป็นผู้มีความประพฤติดี ขยัน อดทน มีวินัย มีความละเอียดรอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
    2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี
           2.2.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
           2.2.2 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office เบื้องต้นได้ดี
           2.2.3 มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานสำนักงานของหน่วยงานราชการ สามารถเขียนหนังสือหรือเอกสารทางราชการได้
           2.2.4 มีความสามารถในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำบัญชี จัดทำทะเบียนหนังสือราชการได้
           2.2.5 มีความสามารถในการประสานงาน และสามารถรักษาความลับของทางราชการได้
           2.2.6 สามารถทำงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้ และสามารถทำงานนอกเวลาราชการได้

    2.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูอัตราจ้าง
           2.3.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
           2.3.2 มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตประกอบการสอน
           2.3.3 มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น รวมถึงมีความชำนาญในการจัดการเรียนการสอน สามารถจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาได้ดี
           2.3.4 สามารถทำงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้ และสามารถทำงานนอกเวลาราชการได้
           2.3.5 หากมีผลการทดสอบวัดระดับทางภาษาระดับพื้นฐานหรือสูงกว่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

    2.4 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งช่างไฟฟ้า
           2.4.1 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานช่างไฟฟ้า
           2.4.2 มีความสามารถและประสบการณ์การในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบฟฟ้าทั้งระบบไฟฟ้า 6 เฟส และระบบไฟฟ้า 3 เฟส สามารถตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศเบื้องตัน รวมถึงตรวจเช็คระบบปั๊มน้ำไฟฟ้าได้ สามารถติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า หลอดไฟ ซุตโคมไฟ เต้ารับเต้าเสียบ สวิตซ์ไฟฟ้า การวางระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ระบบสายแลน ระบบสายโทรศัพท์เบื้องต้น สามารถแก้แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบฟ้าได้ทันท่วงที
           2.4.3 สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office ได้
           2.4.4 มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถทางช่างไฟฟ้า
           2.4.5 สามารถทำงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้ และสามารถทำงานนอกเวลาราชการได้

3. กำหนดการและสถานที่รับสมัคร
    3.1 เปิดรับสมัครที่โรงเรียนบางกะปิ วันที่ 23 - 29 สิงหาคม 2565
           - ในวันและเวลาราชการ สมัครได้ที่ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 1
           - นอกเวลาราชการ สมัครได้ที่ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบางกะปิ
    3.2 ประกาศรายชื่อและนัดหมายผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
    3.3 สัมภาษณ์และทดสอบความรู้ความสามารถ วันที่ กันยายน 2565
    3.4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ กันยายน 2565
    3.5 นัดหมายทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 5 กันยายน 2565ประกาศรับสมัคร
  • 24 ส.ค. 2565 เวลา 15:12 น.
  • 2,487

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^