LASTEST NEWS

06 ต.ค. 2565โรงเรียนคลองลาดกระบัง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000.-บาท แต่วันที่ 7 - 27 ตุลาคม 2565 06 ต.ค. 2565โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา เงินเดือน 15,050-15,800 บาท 06 ต.ค. 2565รับหลายจังหวัด สพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 67 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 06 ต.ค. 2565โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี ตั้งแต่วันที่ 11 - 24 ตุลาคม 2565 06 ต.ค. 2565วิทยาลัยเทคนิคถลาง รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 10-18 ตุลาคม 2565 06 ต.ค. 2565“เลขาฯกพฐ.” ติวเข้มผอ.เขตพื้นที่ฯให้รับผิดชอบงานในหน้าที่ ใครละเลยมีปัญหาอาจได้เข้ามานั่งตบยุง 06 ต.ค. 2565วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-21 ตุลาคม 2565 05 ต.ค. 2565โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 12 ต.ค.2565 05 ต.ค. 2565"ตรีนุช" เชื่อโอนงานบุคคลให้ อ.ก.ค.ศ.เขตฯจะไม่มีทุจริต 05 ต.ค. 2565โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-7ต.ค.2565

ครูว่าไง..เสนอ ให้ขรก.ครูฯ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือรับราชการนานเกิน 10ปีได้รับวิทยฐานะสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ

  • 18 ส.ค. 2565 เวลา 22:23 น.
  • 4,430
ครูว่าไง..เสนอ ให้ขรก.ครูฯ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือรับราชการนานเกิน 10ปีได้รับวิทยฐานะสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ปลุกครู!!! เชียร์ข้อเสนอ ให้ขรก.ครูฯ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือรับราชการนานเกิน 10 ปี ได้รับวิทยฐานะสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ


แกนนำ ค.อ.ท.ปลุกกระแสครู! เชียร์ข้อเสนอแก้ไขปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับ ศธ. เพิ่มเติมมาตรา ๖๗/๑ บัญญัติให้ ขรก.ครูฯมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือรับราชการนานเกิน 10 ปี ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย อาจได้รับวิทยฐานะสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ อ้างเหตุผลหลักคิดเทียบเคียงกฎหมายตำรวจ ชั้นประทวนเมื่อถึงอายุตัว/อายุราชการตามกำหนด จะประเมินแต่งตั้งให้เป็นนายตำรวจทันที

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 EduGuide 4.0 รายงานว่า นายธนชน มุทาพร ที่ปรึกษาชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย (ชมรม ผอ.สพท.) และแกนนำเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูไทย (ค.อ.ท.) ได้แชร์โพสต์ข้อความเรียกร้องให้สนับสนุนและช่วยกันส่งต่อข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ...ฉบับของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะทำงานพิจารณากฎหมายลำดับรองที่สอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 

ซึ่งเป็นข้อเสนอจากผลสรุปของการเสวนาร่วมชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย เครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพครูไทย ( ค.อ.ท.) และสมาพันธ์ผู้ประกอบวิชาชีพครูไทย ( ส.อ.ท.) โดยเฉพาะข้อเสนอควรเพิ่มเติมมาตรา ๖๗/๑ ดังนี้

"ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวิทยฐานะใด และไม่ได้ขอเลื่อนให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นที่ประจักษ์หรือรับราชการและดำรงตำแหน่งวิทยฐานะดังกล่าวเป็นเวลานานเกิน 10 ปี และไม่เคยเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อตนเองและต่อราชการ อาจได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะสูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง 

ทั้งนี้ ให้ผู้มีอำนาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้ง พิจารณาผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมถึงการรักษาวินัย จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และผลที่เกิดกับทางราชการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎคณะกรรมการข้าราชการครและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในกฎ ก.ค.ศ.ตามมาตรา ๖๗/๑ วรรคสาม ให้กำหนดคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้ (๑) ดำรงตำแหน่งวิทยฐานะเดิมเกิน 10 ปีขึ้นไป ให้หน่วยงานสำรวจแล้วเสนอชื่อบุคคลที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

(๒) รับราชการครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 25 ปี และเมื่อมีอายุ 58 ปีบริบูรณ์ หรือกรณีอายุเกินกว่า 58 ปี และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิทยฐานะที่สูงขึ้น แล้วมีเหตุเกษียณอายุราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ ให้สั่งผู้นั้นมีวิทยฐานะที่สูงขึ้นด้วยอีกระดับหนึ่ง  

(๓) เคยขอเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นแต่ไม่ผ่านการประเมิน หรือไม่เคยขอเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น แต่มีผลงานเป็นประจักษ์ต่อผู้เรียนและราชการในระดับดีเด่น ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด"

นายธนชนให้เหตุผลในการเสนอให้มีสาระบัญญัติดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลของ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติที่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง จึงให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน จนมีผลงานเป็นประจักษ์ และสอดคล้องกับมาตรา ๑๔ (๑๐) การเลื่อนวิทยฐานะหรือเลื่อนตำแหน่งของครู ให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่สะท้อนพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ และเป้าหมายตามมาตรา ๘ และความสามารถในความเป็นครู


ประกอบกับเพื่อเป็นหลักประกันโอกาสความก้าวหน้าในผู้ประกอบวิชาชีพครู ถึงแม้จะไม่ได้ขอเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น หรือขอเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นแต่ไม่ผ่านการประเมิน เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพครูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์นี้ ผู้บังคับบัญชาสามารถพิจารณาให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีคุณสมบัติเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบวิชาชีพครูที่รับราชการนาน และมีผลงานเป็นประจักษ์ได้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ 


ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ตำรวจที่ให้ข้าราชการตำรวจยศชั้นประทวนที่ประกอบคุณงามความดีมาเป็นระยะเวลานาน เมื่อมีอายุตัวย่างเข้า ๕๓ ปี และคุณสมบัติอื่นๆ ก็จะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นยศเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร


"ข้อเสนอข้อนี้น่าสนใจมาก เพราะจะทำให้ได้ครูที่ทุ่มเทให้กับเด็กจนมีผลงานเชิงประจักษ์ ไม่ต้องสร้างเอกสารหลักฐานมากมายจนทำให้ครูต้องละทิ้งห้องเรียน และจะเป็นตัวช่วยทำให้ครูได้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญมากขึ้น ซึ่งเป็นหลักคิดที่เทียบเคียงกับกฎหมายตำรวจ ที่ตำรวจชั้นประทวนเมื่อถึงอายุตัวและอายุราชการตามกำหนด ก็จะประเมินแต่งตั้งให้เป็นนายตำรวจทันที ติดยศร้อยตำรวจตรีก่อนเกษียณอายุราชการ ดังนั้น อยากให้ช่วยกันเชียร์ด้วยนะครับในข้อเสนอนี้" แกนนำ ค.อ.ท.กล่าว

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก : eduguideedunews
  • 18 ส.ค. 2565 เวลา 22:23 น.
  • 4,430

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^