LASTEST NEWS

06 ต.ค. 2565โรงเรียนคลองลาดกระบัง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000.-บาท แต่วันที่ 7 - 27 ตุลาคม 2565 06 ต.ค. 2565โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา เงินเดือน 15,050-15,800 บาท 06 ต.ค. 2565รับหลายจังหวัด สพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 67 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 06 ต.ค. 2565โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี ตั้งแต่วันที่ 11 - 24 ตุลาคม 2565 06 ต.ค. 2565วิทยาลัยเทคนิคถลาง รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 10-18 ตุลาคม 2565 06 ต.ค. 2565“เลขาฯกพฐ.” ติวเข้มผอ.เขตพื้นที่ฯให้รับผิดชอบงานในหน้าที่ ใครละเลยมีปัญหาอาจได้เข้ามานั่งตบยุง 06 ต.ค. 2565วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-21 ตุลาคม 2565 05 ต.ค. 2565โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 12 ต.ค.2565 05 ต.ค. 2565"ตรีนุช" เชื่อโอนงานบุคคลให้ อ.ก.ค.ศ.เขตฯจะไม่มีทุจริต 05 ต.ค. 2565โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-7ต.ค.2565

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่ 15-22 สิงหาคม 2565

  • 12 ส.ค. 2565 เวลา 19:40 น.
  • 680
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่ 15-22 สิงหาคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่ 15-22 สิงหาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

ประกาศโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ด้วยโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษติ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ ประเภทงบอุดหนุนการศึกษา จึงประกาศรับสมัครสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
    1.1 ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
           กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
    1.2 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท/เดือนจ้างเหมาเป็นรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) จ้างเหมาเป็นรายเดือน ตลอดสัญญาจ้าง ยกเว้นในช่วงที่ไม่มีการเรียนการสอน หรีอมีการสอนไม่เป็นไปตามปกติ อัตราค่าจ้างจะคิดโดยเฉลี่ยเป็นรายวันเฉพาะวันที่ปฏิบัติงานเท่านั้น
    1.3 ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
          1.3.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมไม่เกิน 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          1.3.2 ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
          1.3.3 ปฏิบัติตามรายละเอียดของสัญญาจ้าง เมื่อได้รับการจ้างอย่างเคร่งครัด
          1.3.4 ปฏิบัติการสอนแบบเต็มเวลา
          1.3.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
          1) เพศชายหรือเพศหญิง
          2) มีอายุระหว่าง 22 - 4o ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัคร
          3) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเหมาะสมกับอาชีพครู สามารถท์ชานเป็นทีมได้ และไม่มีความประพฤติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้เรียน
          4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
          6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลทุโทษ
          7) ไม่ติดยาเสพติดตามที่กฎหมายกำหนด

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          1) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีวิชาเอกภาษาไทย หรือการสอนภาษาไทยหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
          2) มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
          3) มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาติอื่น ๆ สามารถปรับตัวและประพฤติตนได้เหมาะสมมีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน อดทน ใฝ่ศึกษาหาความรู้มาพัฒนางาน

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครคัดเลือกด้วยตนเองพร้อมหลักฐานที่ใช้สมัคร ได้ที่ โรงเรียนสหราษฎรัรังสฤษดิ์ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 22 สิงหาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น. โทรศัพท์ 187 - 989 - 9974

ประกาศรับสมัคร
 
  • 12 ส.ค. 2565 เวลา 19:40 น.
  • 680

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^