LASTEST NEWS

13 ส.ค. 2565โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา เงินเดือน 12,240.-บาท 13 ส.ค. 2565กยศ.รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,750.-บาท สมัครออนไลน์บัดนี้-19ส.ค.65 13 ส.ค. 2565โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณฯ ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online 13 ส.ค. 2565กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 14 อัตรา รายงานตัว 22 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ 18 อัตรา สมัครทาง E-mail 13 ส.ค. 2565กศจ.อำนาจเจริญ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 4 จำนวน 5 อัตรา รายงานตัว 19 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือน 15,000.-บาท 12 ส.ค. 2565เทศบาลนครนนทบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 31 สิงหาคม 2565  12 ส.ค. 2565โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่ 15-22 สิงหาคม 2565

ด่วนที่สุด แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 3

  • 04 ส.ค. 2565 เวลา 12:46 น.
  • 1,478
ด่วนที่สุด แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 3

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ด่วนที่สุด แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 3

ด่วนที่สุด
ที่ศธ 04007/ว 3271  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300 วันที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศ5 04007/ว 1155
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติจัดสรรและตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับนักเรียนพิการ งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกแห่ง เพื่อเป็นค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 4 เดือน(ตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนมิถุนายน 2565) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียนพิการเรียนรวมและให้การจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อราชการจึงจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565) พร้อมเงินสมทบเพิ่มพิเศษ จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับนักเรียนพิการ งบดำเนินงาน รายการค่ตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ บัญชีจัดสรรงบประมาณดังสิ่งที่ส่งมาด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างให้สำนักการคลังและสินทรัพย์ดำเนินการตัดโอนเงินประจำงวดมาตั้งจ่ายในระบบ GFMISและให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

1. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการรายเดิมต่อเนื่อง โดยให้ได้รับค่าจ้างพร้อมเงินสมทบเพิ่มพิเศษตามลักษณะการจ้างเดิม ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม -เดือนกันยายน 2565) กรณีพี่เลี้ยงเด็กพิการรายเดิมลาอก ให้จัดจ้างรายใหม่ทดแทนด้วยวิธีจ้างเหมาบริการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบันทึกข้อมูลการทำสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการในระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

3.ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารอัตรากำลังพี่เลี้ยงเด็กพิการตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อไม่ให้เกิดข้อเรียกร้องหรือข้อร้องเรียน เนื่องจากการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการถือเป็นการจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกำหนดจึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โทร. 0 2288 5544
โทรสาร 0 2628 5082
Email :gannum2700@hotmail.com  • 04 ส.ค. 2565 เวลา 12:46 น.
  • 1,478

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^