LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

มาแล้ว!! ทุน สควค. ปี2566 รับสมัครนักเรียนชั้นม.6 เรียนต่อ ป.ตรี ควบป.โท จบแล้วบรรจุเข้ารับราชการครู

  • 03 ส.ค. 2565 เวลา 21:06 น.
  • 14,068
มาแล้ว!! ทุน สควค. ปี2566 รับสมัครนักเรียนชั้นม.6 เรียนต่อ ป.ตรี ควบป.โท จบแล้วบรรจุเข้ารับราชการครู

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

มาแล้ว!! ทุน สควค. ปี2566 รับสมัครนักเรียนชั้นม.6 เรียนต่อ ป.ตรี ควบป.โท จบแล้วบรรจุเข้ารับราชการครู
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศทุน สควค. ระยะที่ 4 (ตรีควบโท) ปีการศึกษา 2566  
ข่าวดีสำหรับ นักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุนโครงการ สควค.) ระยะที่ 4ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะดำเนินการคัดเลือกทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุนโครงการ สควค.) ระยะที่ 4 ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติหลักการดำเนินงานโครงการ สควค. ระยะที่ 4 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 และมติคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตครูในโครงการ สควค. ครั้งที่ 5-1/2565เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 จึงประกาศการคัดเลือกพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดดังนี้

1. ข้อผูกพันทุน
    1.1 ข้อผูกพันเรื่องการศึกษาต่อเนื่องตรี-โท (6 ปี)
เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ต้องเข้าศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาโทในปีการศึกษาถัดไปทันที ในสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์หรือสถาบันผลิตที่มีหลักสูตรระดับปริญญาโทได้รับการรับรองปริญญาทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา ตามที่โครงการ สควค. กำหนด

    1.2 เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเรียบร้อย จะต้องบรรจุเข้าปฏิบัติงานตอบแทนทุนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐที่มีความขาดแคลนครู ซึ่งสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำแผนอัตรากำลังไว้ หรือสถานศึกษาที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายฯ หรือคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาวิชาชีพครูในโครงการ สควค. เห็นชอบกำหนดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึงเท่าของจำนวนเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา

    1.3 กรณีผู้รับทุนกระทำผิดเงื่อนไขสัญญาการให้ทุนการศึกษา หรือขอลาออกจากทุน หรือไม่เข้าปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่คณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาวิชาชีพครูโครงการ สควค. กำหนด หรือลาออกก่อนปฏิบัติงานครบตามเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา ผู้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาคืนเป็นจำนวนสองเท่าของเงินทุนและหรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากผู้ให้ทุนในระหว่างที่ศึกษา


3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    3.1 คุณสมบัติทั่วไป
         1) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
         2) มีสัญชาติไทย
         3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและให้คำรับรองต่อ สสวท. ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโครงการ สควค. โดยเคร่งครัดทุกประการ
         4) มีสุขภาพแข็งแรง และเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
    3.2 คุณสมบัติเฉพาะ
         1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00 ครูวันดีดอทคอม
         2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.25
         3) มีผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไป TGAT ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ การสื่อสารภาษาอังกฤษ การคิดอย่างมีเหตุผล และสมรรถนะการทำงาน และวิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3)โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้จัดสอบ
         4) มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางวิชาการ ประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ รวมถึงทักษะ กิจกรรมด้านอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้และมีส่วนร่วมกับชุมชน

4. การสมัครและการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค.
    ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 3 สามารถสมัครเพื่อรับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ TCAS 2566 และเข้าสมัครรับการคัดเลือกตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันผลิตโครงการ สควค. ทั้ง 10 แห่งข้างต้น โดยถือเป็นหน้าที่ รับผิดชอบของนักเรียนในการสมัคร และเข้ารับการทดสอบ รวมถึงติดตาม และปฏิบัติตามประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันผลิตในโครงการ สควค. และ สสวท. ถือเป็นที่สิ้นสุด

5. คุณสมบัติของผู้รับทุนโครงการ สควค.
    5.1 ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ หรือสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันผลิตในโครงการ สควค.
    5.2 มีคะแนนผลการเรียนเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีหน่วยการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ครบถ้วน และเป็นไปตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาที่ทุนโครงการ สควค. กำหนด คือ
         1) มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน ไม่น้อยกว่า 3.00
         2) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์รวมกับวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.25
    5.3 มีผลคะแนนสอบทางวิชาการ โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้จัดสอบ
         1) วิชาวิชาความถนัดทั่วไป TGAT (รหัส 90) รวมทั้ง 3 ส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
         2) วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ TPAT3 (รหัส 30) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
    5.4 ผ่านข้อกำหนดตามเงื่อนไขของทุนโครงการ สควค. ทุกประการ
    5.5 ไม่เป็นบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต หรือเป็นผู้ป่วยโรคจิตเวชอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือ อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูในอนาคต

6. การติดต่อสอบถามข้อมูล
    นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ประสงค์จะรับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2566 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์ http://www.admissions.chula.ac.th
2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เว็บไซต์ https://tcas.mahidol.ac.th
3. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ https://admission.ku.ac.th
4. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เว็บไซต์ https://www.admission.su.ac.th
5. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

6. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เว็บไซต์ https://www.admission.nu.ac.th
7. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th
8. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th/admissions
9. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เว็บไซต์ https://www.sci.psu.ac.th/news/category/admission
10. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th
11. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 02 3924021 ต่อ 7619-7622 หรือ http://dpst.ipst.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(นายพรชัย อินทร์ฉาย)
รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดตามประกาศ
  • 03 ส.ค. 2565 เวลา 21:06 น.
  • 14,068

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <