LASTEST NEWS

05 ก.พ. 2566โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล รับสมัครครูผู้สอน เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 9-15 ก.พ.2566 05 ก.พ. 2566โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา รับสมัครครูประจำชั้น 11 อัตรา เงินเดือน 13,000-15,000 บาท 05 ก.พ. 2566ไม่ต้องผ่าน ภาค ก 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับพนักงานราชการ 05 ก.พ. 2566รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1-10 ก.พ.2566 04 ก.พ. 2566ลิงก์ประกาศผลการแข่งขัน..งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติภาคเหนือ จังหวัดน่าน 04 ก.พ. 2566โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน วุฒิปริญญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 4-9 ก.พ.66 04 ก.พ. 2566‘ตรีนุช’ให้อำนาจผอ.รร.สั่งปิดสถานศึกษา หากฝุ่นพิษเกินมาตรฐาน 04 ก.พ. 2566(( ลิงก์ประกาศ )) ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ของคุรุสภา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 04 ก.พ. 2566โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 04 ก.พ. 2566รายชื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตามประกาศ ก.ค.ศ. ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ด่วน!!! โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง รับสมัครครู เงินเดือนเริ่มต้น 42,500 - 55,000 บาท

  • 26 ก.ค. 2565 เวลา 19:47 น.
  • 45,064
ด่วน!!! โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง รับสมัครครู เงินเดือนเริ่มต้น 42,500 - 55,000 บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ด่วน!!! โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง รับสมัครครู เงินเดือนเริ่มต้น 42,500 - 55,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูของโรงเรียนกำเนิดวิทย์

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนการสร้างบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ กลุ่ม ปตท. จึงได้จัดตั้งมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นผู้รับใบอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มุ่งเน้นบ่มเพาะผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนกำเนิดวิทย์จัดการเรียนการสอนให้ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในลักษณะของโรงเรียนประจำ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า "วังจันทร์วัลเลย์" อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โรงเรียนมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูของโรงเรียน รายละเอียดดังนี้
    ครูวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 อัตรา

1. วุฒิการศึกษาและประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง
    1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาชีววิทยา พฤกษศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    1.2 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอนได้เป็นอย่างดี
    1.3 ผู้ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 หรือ TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 79 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    1.4 ผู้ที่มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    1.5 หากมีความเชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology) หรือกายวิภาคศาสตร์ของพืช (Plant Anatomy) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


2. คุณสมบัติทั่วไป
    ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้
       2.1 สามารถปฏิบัติงานให้แก่โรงเรียนได้เต็มเวลาและประจำที่จังหวัดระยองได้
       2.2 ไม่เป็นบุคคลที่ล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
       2.3 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
       2.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
       2.5 ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับโรงเรียน
       2.6 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่างดี

3. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
    ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครดังนี้
       3.1 จดหมายแสดงความจำนงการสมัครงาน พร้อมระบุทักษะความชำนาญ ผลงาน และข้อมูลที่แสดงว่าท่านมีศักยภาพและความสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจของตำแหน่งที่สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       3.2 ประวัติย่อเป็นภาษาอังกฤษ
       3.3 ชื่อ อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลอ้างอิง จำนวน 2 คน โดยเป็นหน้าที่ของผู้สมัครแจ้งว่าท่านได้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลอ้างอิง โรงเรียนอาจติดต่อไปยังบุคคลดังกล่าวด้วย
       3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
       3.5 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
       3.6 เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)

4. การสมัคร
    4.1 ผู้สนใจโปรดส่งเอกสารและหลักฐานตามข้อ 3 มาที่อีเมล damrong.p@kvis.ac.th หรือส่งไปรษณีย์มาที่
       นายดำรงค์ ปั่นแก้ว
       เจ้าหน้าที่งานบุคคล
       โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1
       ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210
    4.2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ


5. เงินเดือนและสวัสดิการ
    เงินเดือน ครูวิชาการ :
        ปริญญาโท 42,500 บาท
        ปริญญาเอก 55,000 บาท
    ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานหรือมีผลงานโดดเด่นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเงินเดือนตามประสบการณ์ หรือผลงาน
    สวัสดิการ: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
                   ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ และตรวจสุขภาพประจำปี

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
  • 26 ก.ค. 2565 เวลา 19:47 น.
  • 45,064

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^