LASTEST NEWS

05 ต.ค. 2565โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 12 ต.ค.2565 05 ต.ค. 2565"ตรีนุช" เชื่อโอนงานบุคคลให้ อ.ก.ค.ศ.เขตฯจะไม่มีทุจริต 05 ต.ค. 2565โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-7ต.ค.2565 05 ต.ค. 2565โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13,000.-บาท 05 ต.ค. 2565สพฐ.ห่วงครู เตรียมจัดอบรมครูพี่เลี้ยงเกณฑ์PAนำไปถ่ายทอดให้ครูก่อนขอประเมินวิทยฐานะ 05 ต.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 05 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 อ.ก.ค.ศ.สศศ. 05 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.อุบลราชธานี 05 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.อุทัยธานี 05 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดสระบุรี - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจอุตรดิตถ์

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 12,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้-15ส.ค.65

  • 21 ก.ค. 2565 เวลา 10:05 น.
  • 845
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 12,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้-15ส.ค.65

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป -  15 สิงหาคม 2565 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1

ประกาศโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา 

ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่ ศธ 04009/ว3034 ลงวันที่  18  มีนาคม 2547  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม  2560 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2560 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 12,000 บาท  ดังนี้
    
1.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน 1 อัตรา
     1.1  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่สอน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
    
2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
     2.1 มีสัญชาติไทย
     2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
     2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
     2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     2.5  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
     2.6  มีใบประกอบวิชาชีพครู
     2.7  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช
     2.8  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
     2.9 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
     2.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคำโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
     2.11 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
    
3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
     ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1  ตำบลลาดบัวขาว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  หรือสมัครผ่านทางเว็บไซด์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 หรือเว็บเพจเฟสบุ๊คโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 (ส่งเอกสารการสมัครมาที่ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 เลขที่ 200 หมู่ที่ 16 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 ยึดตราประทับวันที่ส่ง) ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป -  15 สิงหาคม 2565 เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  087-8799481   (นายกฤษฎา แก้วสิงห์)

ประกาศรับสมัคร
 
  • 21 ก.ค. 2565 เวลา 10:05 น.
  • 845

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^