LASTEST NEWS

27 ก.ย. 2565สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เผยอัตรารับย้ายครู/บรรจุ และสอบกรณีพิเศษ รวม 78 อัตรา 27 ก.ย. 2565ก.ค.ศ.ประชุมปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูฯ พ.ศ.2550 27 ก.ย. 2565สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท (รับทั่วประเทศ) 27 ก.ย. 2565โรงเรียนป่าซาง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-27 กันยายน 2565 27 ก.ย. 2565เทศบาลเมืองกระบี่ เปิดสอบผู้ช่วยครู 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565 27 ก.ย. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครพนม - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.นครพนม 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครปฐม - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.นครปฐม 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครนายก - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.นครนายก 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดตาก - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ตาก

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท รับสมัคร 18-22 ก.ค.2565

  • 19 ก.ค. 2565 เวลา 23:17 น.
  • 7,212
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท  รับสมัคร 18-22 ก.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) รับสมัครครูอัตราจ้าง อัตรา รับสมัคร 18-22 ก.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)

ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
    ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
    สาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์
    จำนวน 2 อัตรา
    ค่าตอบแทน เงินเดือน 15,000 บาท
    ระยะเวลาการจ้าง เป็นไปตามสัญญาจ้าง แบบปีต่อปี
    ขอบข่ายงาน 
        1) วิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนการการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
        2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
        3) จัดการอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 สัญชาติไทย
    2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
    2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2.5 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
    2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
    2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความคิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความคิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
    2.8 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
    2.9 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกคอมพิวเตอร์ และวิชาเอกวิทยาศาสตร์
    3.2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. กำหนด หรือ ก.ค.ศ.
    3.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
    3.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนด

4. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
    4.1 ทำหน้าที่ครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมการมีอาชีพและพัฒนาชุมชน
    4.2 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. การรับสมัคร
    5.1 วัน เวลา ประกาศรับสมัคร
           ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี ไม่เว้นวันหยุดราชการ

    5.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
           ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 22 กรกฎาคม2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร
  • 19 ก.ค. 2565 เวลา 23:17 น.
  • 7,212

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^