LASTEST NEWS

25 ก.ย. 2566นิด้าโพลเผย ข้าราชการ 71% ไม่เห็นด้วย ! แบ่งจ่ายเงินเดือน 2 รอบ 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ยะลา - ผลย้ายครู 2566 สพม.ยะลา 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สระแก้ว เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สระแก้ว เขต 1 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง - ผลย้ายครู 2566 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 25 ก.ย. 2566ประกาศแล้ว!! ทุนโครงการ สควค. ปี 2567 รับวุฒิ ม.6 เรียน ป.ตรี-โท 75 อัตรา จบแล้วบรรจุทันที! 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครูผู้สอนและพนักงานจ้าง 46 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 27 กันยายน 2566 24 ก.ย. 2566กรมป่าไม้ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 69 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้-16 ตุลาคม 2566

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่เลขานุการ สำนักงานอำนวยการ เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 19 ก.ค. 2565 เวลา 22:38 น.
  • 1,464
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่เลขานุการ สำนักงานอำนวยการ เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่เลขานุการ สำนักงานอำนวยการ เงินเดือน 15,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เลขานุการ สำนักงานผู้อำนวยการ งบประมาณรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เลขานุการ สำนักงานผู้อำนวยการ ด้วยงบประมาณรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครเงื่อนไขการจ้างตามสัญญา
    1.1 ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่เลขานุการ สำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา
    1.2 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
    1.3 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
2. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองหรือตาแหน่งข้าราชการอื่น
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
9. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
10. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาก รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
12. ไม่เป็นผู้เคยทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ (เลขานุการ)
1. เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญในงานเอกสาร สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้ เช่น Infographic, Microsoft Office, Photoshop ฯลฯ
3. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างคล่องแคล่ว

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
    รับสมัครคัดเลือก ณ ห้องงานบุคคล อาคาร สธ.9 ชั้น 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โทร. 0-2583-7030 , 0-2583-8311 ต่อ 9101 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30–15.00 น. หรือทาการสมัครผ่านช่องทางอีเมล hrm@skn.ac.th ในระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 – 27 กรกฎาคม 2565

ประกาศรับสมัคร
  • 19 ก.ค. 2565 เวลา 22:38 น.
  • 1,464

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <