LASTEST NEWS

27 ก.ย. 2565สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เผยอัตรารับย้ายครู/บรรจุ และสอบกรณีพิเศษ รวม 78 อัตรา 27 ก.ย. 2565ก.ค.ศ.ประชุมปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูฯ พ.ศ.2550 27 ก.ย. 2565สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท (รับทั่วประเทศ) 27 ก.ย. 2565โรงเรียนป่าซาง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-27 กันยายน 2565 27 ก.ย. 2565เทศบาลเมืองกระบี่ เปิดสอบผู้ช่วยครู 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565 27 ก.ย. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครพนม - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.นครพนม 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครปฐม - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.นครปฐม 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครนายก - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.นครนายก 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดตาก - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ตาก

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 15 ก.ค. 2565 เวลา 22:07 น.
  • 3,254
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-18ก.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
เรื่อง การรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปีการศึกษา 2565

ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว อาศัยอำนาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
    ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา
    อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    1. เพศ ชาย อายุ 22 - 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร)
    2. สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรี (สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา, คอมพิวเตอร์, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
    3. มีสัญชาติไทย
    4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    5. ไม่เป็นบุคคลผู้ที่มีกายพิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นดังนี้
        ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
        ข. วัณโรคในระยะอันตราย
        ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปราฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
   6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
    7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
    8. ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
    9. สุขภาพร่างกายแข็งแรง

3. ลักษณะงาน
    1. ดูแลระบบเสียง, ให้บริการห้องมัลติมีเดีย, ถ่ายภาพ, ออกแบบกราฟิก, ถ่ายวีดีโอ, ตัดต่อวีดีโอ,ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เบื้องตัน
    2. มีความมุ่งมั่น อดทน เสียสละในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ชื่อสัตย์และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
    3. ถ้ามีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ


5. การรับสมัคร สถานที่รับสมัคร และวันที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 6 ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึง 18 กรกฎาคม 2565 ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)


ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
เรื่อง การรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปีการศึกษา 2565

ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว อาศัยอำนาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 
    ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
    อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    1. เพศ ชาย - หญิง อายุ 22 - 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร)
    2. สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรี (สาขาเกี่ยวข้อง)
    3. มีสัญชาติไทย
    4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    5. ไม่เป็นบุคคลผู้ที่มีกายพิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นดังนี้
        ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
        ข. วัณโรคในระยะอันตราย
        ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปราฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
    6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
    7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
    8. ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
    9. สุขภาพร่างกายแข็งแรง

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    1.ความสามารถในการใช้คอมพิวตอร์ โปรแกรม Microsoft Office (Word /Powerได้เป็นอย่างดี
    2. มีความสามารถในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
    3. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
    4. มีความสามารถ/ประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเซษ
    5. มีความมุ่งมั่น อดทน เสียสละในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ชื่อสัตย์และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

5. การรับสมัคร สถานที่รับสมัคร และวันที่รับสมัคร
    ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 6 ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึง 18 กรกฎาคม 2565 ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
  • 15 ก.ค. 2565 เวลา 22:07 น.
  • 3,254

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^