LASTEST NEWS

27 ก.ย. 2565สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เผยอัตรารับย้ายครู/บรรจุ และสอบกรณีพิเศษ รวม 78 อัตรา 27 ก.ย. 2565ก.ค.ศ.ประชุมปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูฯ พ.ศ.2550 27 ก.ย. 2565สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท (รับทั่วประเทศ) 27 ก.ย. 2565โรงเรียนป่าซาง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-27 กันยายน 2565 27 ก.ย. 2565เทศบาลเมืองกระบี่ เปิดสอบผู้ช่วยครู 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565 27 ก.ย. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครพนม - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.นครพนม 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครปฐม - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.นครปฐม 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครนายก - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.นครนายก 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดตาก - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ตาก

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2565

  • 14 ก.ค. 2565 เวลา 18:43 น.
  • 3,247
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

ประกาศโรงเรียนประชาอุปถัมภ์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา โรงเรียนจึงดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่สอนประจำโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ดังนั้นจึงประกาศรับสมัครตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
    ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน (งบองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
    1.1) สาขาวิชาเอก นาฎศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
    1.2) สุขศึกษาและพละศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน เงินเดือน 8,340 บาท และค่าครองชีพ 6,660 บาท รวม 15,000 บาท
ระยะเวลาการจ้าง เป็นไปตามสัญญาจ้าง แบบปีต่อปี

ขอบข่ายงาน
    1) วิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
    2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    3) จัดการอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
    4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    5) เป็นผู้ที่มีความพร้อมและเข้าใจบริบทของโรงเรียนระดับประถมศึกษา
    6) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครหรือปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ ตามที่ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนดสำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนดหรือมีหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษาสำเร็จการศึกษา
    2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้โดยมีหนังสือรับรอสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
    2.4 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณรนักพรตหรือนักบวช

3. วันเวลาและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครทางจดหมายลงทะเบียน ณ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
    4.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและไปรายงานผลการศึกษาซึ่งแสดงวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกให้ (พร้อมฉบับจริง)/ในกรณีที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะต้องดำเนินการขอใบประกอบวิชาชีพครูภายใน 2 ปี จำนวน 1 ฉบับ
    4.3 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อชื่อสกุล(ถ้ามี)  จำนวน 1 ฉบับ
    4.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 3 รูป
    4.7 ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐบาลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

5. การยื่นใบสมัคร
    5.1 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครสอบด้วย โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
    5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ และสถานที่ที่สามารถติดต่อได้
    5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบการคัดเลือก ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์โรงเรียน http://pracha-uppathum.ac.th หรือที่ห้องธุรการโรงเรียนประชาอุปถัมภ์

ประกาศรับสมัคร
  • 14 ก.ค. 2565 เวลา 18:43 น.
  • 3,247

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^