LASTEST NEWS

27 ก.ย. 2565สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เผยอัตรารับย้ายครู/บรรจุ และสอบกรณีพิเศษ รวม 78 อัตรา 27 ก.ย. 2565ก.ค.ศ.ประชุมปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูฯ พ.ศ.2550 27 ก.ย. 2565สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท (รับทั่วประเทศ) 27 ก.ย. 2565โรงเรียนป่าซาง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-27 กันยายน 2565 27 ก.ย. 2565เทศบาลเมืองกระบี่ เปิดสอบผู้ช่วยครู 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565 27 ก.ย. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครพนม - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.นครพนม 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครปฐม - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.นครปฐม 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครนายก - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.นครนายก 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดตาก - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ตาก

สพป.สงขลา เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 ก.ค.2565

  • 13 ก.ค. 2565 เวลา 15:58 น.
  • 8,129
สพป.สงขลา เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 ก.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.สงขลา เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 ก.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
   ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการทั่ไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 23 อัตรา กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิซาเอก ดังนี้
   1. การศึกษาปฐมวัย จำนวน 6 อัตรา
   2. คณิตศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
   3. ภาษาไทย จำนวน 5 อัตรา
   4. ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
   5. วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
   6. คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
   7. พลศึกษา จำนวน 2 อัตรา 
   8. ศิลปะ จำนวน 1 อัตรา


ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
   (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
   (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
   (3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
   (4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา

ค่าตอบแทน ให้เป็นตามที่ระเบียบกำหนด เดือนละ 18,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และอาจต่อสัญญาได้อีก ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้ ไม่เกินคราวละ 4 ปี

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
   2.1 คุณสมบัติทั่วไป
         (1) มีสัญชาติไทย
         (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
         (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
         (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
         (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
         (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. มายื่นด้วยในวันทำสัญญาจ้าง

สำหรับพระภิกษุ และสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 87/2501 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุสามณรในภายหลัง ก็ไม่อาจเข้าสอบด้วยเช่นกัน หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ

   2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
         (1) เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และวิชาเอกตรงตามประกาศรับสมัคร
         (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 254'6 และยังไม่หมดอายุ3. การรับสมัคร
    3.1 วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
         ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอรับใบสมัครหรือโหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง (ชั้น 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ระหว่างวันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร : เอกสารแนบ
  • 13 ก.ค. 2565 เวลา 15:58 น.
  • 8,129

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^