LASTEST NEWS

13 ส.ค. 2565โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่้วคราว 3 อัตรา เงินเดือน 12,240.-บาท 13 ส.ค. 2565กยศ.รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,750.-บาท สมัครออนไลน์บัดนี้-19ส.ค.65 13 ส.ค. 2565โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณฯ ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online 13 ส.ค. 2565กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 14 อัตรา รายงานตัว 22 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ 18 อัตรา สมัครทาง E-mail 13 ส.ค. 2565กศจ.อำนาจเจริญ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 4 จำนวน 5 อัตรา รายงานตัว 19 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือน 15,000.-บาท 12 ส.ค. 2565เทศบาลนครนนทบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 31 สิงหาคม 2565  12 ส.ค. 2565โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่ 15-22 สิงหาคม 2565

ด่วน! กศจ.นครราชสีมา สอบถามความสมัครใจผู้ขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย ไปบรรจุ กศจ.อื่น

  • 29 มิ.ย. 2565 เวลา 21:00 น.
  • 2,481
ด่วน! กศจ.นครราชสีมา สอบถามความสมัครใจผู้ขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย ไปบรรจุ กศจ.อื่น

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ด่วน! กศจ.นครราชสีมา สอบถามความสมัครใจผู้ขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย ไปบรรจุ กศจ.อื่น
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณมูลจาก สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษาภาค 13 เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา นคราชสีมา 30000 มีหนังสือ ที่ ศธ 0276/3012 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 รายละเอียดังนี้

เรื่อง สอบถามความสมัครใจเพื่อนําบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
เรียน ...

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายชื่อสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้ง จํานวน 1 ชุด
2. แบบแสดงความจํานงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น จํานวน 1 ชุด

ตามที่ท่านสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 และได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.นครราชสีมา ในตําแหน่งครูผู้ช่วย นั้น

     เนื่องจาก กศจ.อื่น ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อไปบรรจุและแต่งตั้ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในการนี้ขอให้ท่านแสดงความจํานงว่าจะสมัครใจไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตามแบบแสดงความจํานง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หรือไม่ หากท่านสมัครใจขอให้เรียงลําดับสถานศึกษาตามความต้องการ (ลําดับที่ 1 คือ ต้องการมากที่สุด) โดยจัดลําดับจนครบทุกสถานศึกษา หรือจัดลําดับเฉพาะสถานศึกษาที่ต้องการก็ได้ ทั้งนี้ หากมีผู้แสดงความสมัครใจในสถานศึกษาเดียวกันหลายคน ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีไว้ในลําดับที่ดีกว่าจะได้รับการพิจารณาก่อนตามลําดับ เมื่อท่านได้รับการประกาศขึ้นบัญชีของ กศจ. ที่ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้แล้ว ท่านจะถูกยกเลิกจากการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีเดิม และการแสดงความจํานงว่าไม่สมัครใจไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น จะไม่ทําให้ท่านเสียสิทธิการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของ กศจ.นครราชสีมา กรณีท่านสมัครใจและได้รับการประกาศขึ้นบัญชีของ กศจ. ที่ขอรายชื่อแล้ว หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา ที่ กศจ.ที่ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้กําหนด หรือขอระงับการบรรจุและแต่งตั้งจะถือว่าท่านสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง และจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งของ กศจ. นครราชสีมาและบัญชีของ กศจ. ที่ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

      จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านกรอกแบบแสดงความจํานงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น แล้วส่งกลับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ EMS หรือทาง E-mail :lamaihom2526@gmail.comภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 (นับ ณ วันที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ลงทะเบียนรับแบบตอบรับในระบบ) หากพ้นกําหนดนี้ จะถือว่าท่านสละสิทธิในการแสดงความจํานงในครั้งนี้

      จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ)
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มบริหารงานบุคคล
งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
โทรศัพท์0-4425-1136 ต่อ 13, 080 2820754

รายละเอียดเพิ่มเติม
  • 29 มิ.ย. 2565 เวลา 21:00 น.
  • 2,481

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^