LASTEST NEWS

13 ส.ค. 2565โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา เงินเดือน 12,240.-บาท 13 ส.ค. 2565กยศ.รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,750.-บาท สมัครออนไลน์บัดนี้-19ส.ค.65 13 ส.ค. 2565โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณฯ ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online 13 ส.ค. 2565กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 14 อัตรา รายงานตัว 22 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ 18 อัตรา สมัครทาง E-mail 13 ส.ค. 2565กศจ.อำนาจเจริญ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 4 จำนวน 5 อัตรา รายงานตัว 19 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือน 15,000.-บาท 12 ส.ค. 2565เทศบาลนครนนทบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 31 สิงหาคม 2565  12 ส.ค. 2565โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่ 15-22 สิงหาคม 2565

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,800 บาท ตั้งแต่บัดนี้-3 ก.ค.65 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  • 29 มิ.ย. 2565 เวลา 20:45 น.
  • 3,465
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,800 บาท ตั้งแต่บัดนี้-3 ก.ค.65 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,800 บาท ตั้งแต่บัดนี้-3 ก.ค.65 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ประกาศโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา อาศัยอำนาจคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

1. ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร
ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

2. อัตราค่าจ้าง
วุฒิปริญญาตรี 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,050 บาท
วุฒิปริญญาตรี 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 มีสัญชาติไทย
3.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 - 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร)
3.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.5 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
3.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
3.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
3.8 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ

4. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูอัตราจ้าง
4.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีใน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษเป็นผู้ที่สามารถสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายได้
4.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภาหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
4.3 มีประสบการณ์การสอนระดับมัธยมศึกษา (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

5. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับครูอัตราจ้าง
5.1 ทำหน้าที่ครูผู้สอนตามสาขาที่กำหนด
5.2 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

6. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา ㆍ8.30 - 16.30 น. ณ บริหารงานบุคคลหรือ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ติดต่อ/สอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 02 412 9103 ต่อ 3

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม  ประกาศรับสมัคร  ใบสมัคร
  • 29 มิ.ย. 2565 เวลา 20:45 น.
  • 3,465

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^